Główna » Wydarzenia

odc.20 z cyklu „Tak było”! 150 lat temu w Skoczowie.

Równo 150 lat temu w dniu 31 maja 1863 roku odbyła się w Skoczowie  doniosła uroczystość wmurowania  kamienia węgielnego w fundament budowanego  kościoła ewangelickiego. Tą radosną chwilę poprzedziły  długie lata usilnych starań zdobycia zezwolenia na budowę  kościoła.  Już w 1849 roku skoczowski kupiec i pierwszy kurator skoczowskiego zboru Paweł Kozieł stanął na czele powołanego Komitetu budowy kościoła. Napisał wówczas w odezwie – pisownia oryginalna;  Cesarz nasz Franciszek Józef II uszczęśliwił nas Ewangelików wolnością wiary,użyczywszy nam praw któryśmy dotąd potajemnie tylko pragnęli(…). Z radością widzimy iż kilka zborów tego daru używa(…) lecz spytajmyż samych siebie cożeśmy po teraz przy takiej przynależności uczynili? (…)  Dotąd nie mieliście ni szkoły ni kościoła w bliskości, miejsce do  tego najsposobniejsze jest miasto Skoczów. Dlatego bracia podajcie sobie ręce, z Bogiem zacznymy tą poważną rzecz i z Nim  ku celu przyjdźmy”.                                                       

Niestety kolejne lata starań  były skutecznie hamowane i opóźniane  przez ówczesne urzędy. Dopiero w maju 1863 roku  otrzymano stosowną zgodę  na budowę. W dokumencie , który został wmurowany w fundament kościoła napisano; Pisownia oryginalna.”O założeniu kościoła ewangielickiego w Skoczowie, do schowania w kamieniu wegielnym w niedziele  ś;Trojice dnia 31 go Maja w roku Chrystusa, tysiąc ośiemset  sześdziesiąt trzy (:1863:)  (…)  „Niechaj będzie ( ten kościół- dop.)i kamieniem węgielnym prawdziwej, niezmiennej wiary, miłości i nadziei naszej” (…)” Miejsce się przygotywa do siacia dopomóż Panie Twą wszechmocnością a łaską, żeby się zdalnem stało do przyjęcia i owoce hojne wydawało podług upodobania Twego!”- Dokumet został podpisany m,in. przez ówczesnego superintendenta morawsko-ślaskiego  ks. Andrzeja Krzywonia –późniejszego proboszcza skoczowskiej parafii w latach 1889-1911 oraz członków Komitetu budowy. Skoczowski ewangelicki  kościół św. Trójcy został zbudowany w przeciągu zaledwie  2. lat. i jego  poświęcenie odbyło się już w dniu 31 listopada 1865r.                

 W niedzielę 25 maja 2013 r odbędzie się w skoczowskim kościele św. Trójcy jubileuszowa uroczystość z udziałem Biskupa Kościoła E-A w Polsce ks. Jerzego Samca. Przybędzie także  wielu  gości z kraju i zagranicy.  Natomiast  w sobotę poprzedzającą uroczystości o godz. 17.00 w kościele wystąpi ZPiT „Śląsk” ze znakomitym programem pn. „Solus Christus” . Wejściówki (20zł.) na koncert  można jeszcze nabyć w kancelarii parafialnej oraz w Biurze Promocji i  Informacji „ARTadres” na skoczowskim Rynku nr18. (szczegóły na załączonych  plakatach).  

WalOr.

.