Główna » Wydarzenia

Konfirmacja w Skoczowie.

…,, Przymierze chrztu dziś odnawiając, za godło swoje obierz  krzyż. Na własność Bogu się oddając z modlitwą szczerą doń się zbliż” .- to fragmet  pieśni jaką śpiewano w kościele św. Trójcy w Skoczowie w dniu 12 maja br.  gdzie odbyła się uroczystość konfirmacyjna.  Aktu ślubowania dokonało w tym dniu czterdziestu czterech  konfirmantów urodzonych w 1998 r.  To doniosłe wydarzenie w życiu  młodych ludzi  jest oficjalnym aktem potwierdzenia   przyjęcia chrztu świętego i tym samym  przyjęcie do społeczności Kościoła. Niedzielną uroczystość poprowadził  ks. Mirosław Czyż  proboszcz skoczowskiej parafii w asyście ks. Andrzeja Czyża, ks. Ratka-Matejko oraz Wiesława Łyżbickiego. Śpiewał zespół młodzieżowy, chóry „Gloria” a także 44 osobowy chór konfirmantów.

WalOr.

.