Główna » Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli chórów w Wilamowicach k. Skoczowa! (10xfoto)

Do tradycji należą majowe spotkania dyrygentów, prezesów oraz przedstawicieli  chórów, zespołów i orkiestr działających w parafiach Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A.  Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr zajmująca się m.in. organizacją zjazdów chórów oraz  zespołów  postanowiła tym razem  zwołać spotkanie w plenerze na  prywatnej posesji w Wilamowicach k. Skoczowa. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 15.05.br.  udział wzięło 45 przedstawicieli wspomnianych chórów i zespołów.   W pierwszej części spotkania podzielono się refleksjami na temat

 wiosennego  koncetu jaki miał miejsce 21.04.br. w kościele Jezusowym w Cieszynie, a w którym wzięło udział 26 chórów oraz  orkiestra -razem 650 wykonawców.  To niewątpliwie wielkie muzyczno-śpiewacze wydarzenie przeszło już do historii  i w opinii uczestników było bardzo udane pod względem artystycznym i organizacyjnym. W dalszej części  spotkania  nakreślono tegoroczne perspektywiczne plany. Już 18 maja br. o godz. 17:30 odbędzie się w Wiśle-Głębcach koncert z okazji 30-lecia miejscowego chóru mieszanego. W dniu 22 czerwca br. w Jaworzu w amfiteatrze spotkają się chóry,zespoły a także artyści operetki gliwickiej  w ramach IX Międzynarodowego  Koncertu Chórów Ewangelickich. Początek o godz. 15:00. W sobotę dnia 26.10.br. w Goleszowie odbędzie koncert z okazji jubileuszu 35-lecia chóru męskiego „Cantus” zaś  w dniu  następnym 27.10.br. o godz. 15:00 zaplanowano spotkanie chórów oraz  zespołów Diecezji Cieszyńskiej  w kościele Jezusowym w Cieszynie . Koncert odbędzie się w ramach Jesiennego Zjazdu, który w części będzie poświęcony życiu i twórczości  ks. Pawła Sikory-długoletniego  byłego cieszyńskiego proboszcza i zarazem kompozytora.  Spotkanie ludzi miłujących  muzykę i śpiew przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze.   Za zaangażowanie w służbie śpiewem, podziękował wszystkim uczestnikom goleszowski proboszcz ks. Roman Dorda pełniący również  funkcję przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów. Wilamowickie spotkanie   zakończono w ogrodzie wspólnym grilowniem.

tekst: WalO .    zdjęcia:  Piotr Gruszczyk

.