Główna » Wydarzenia

26.05.2013r.Uczczono 150 lat kościoła św. Trójcy w Skoczowie.(zobacz transmisje video + zdjęcia + fotoreportaże)

W niedzielę 26 maja br. do ewangelickiego kościoła św. Trójcy w Skoczowie przybyło wielu wiernych i zacnych gości z kraju i zagranicy  aby uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości 150 lecia położenia kamienia węgielnego i wspólnie  dziękować  Bogu za Jego  dotychczasowe wspomożenie i błogosławieństwo. Mimo wielu obaw o pogodę (sobota była  deszczowa),  niedzielny poranek przywitał wszystkich

słoneczną pogodą. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od poranku muzycznego podczas, którego śpiewały parafialne zespoły i chóry: Zespół „20+”  chór z Dębowca oraz  „Gloria” (żeński, męski i  mieszany) zaś na placu kościelnym wystąpiła Diecezjalna Orkiestra . O godz. 10.00 rozpoczęło się  uroczyste  nabożeństwo z udziałem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzego Samca , który wygłosił okolicznościowe kazanie mówiąc  m.in. …”Możecie być dumni z Waszej parafii (…)  nadal twórzcie Kościół ludzi wzajemnie siebie wspierających, ludzi wzajemnie  siebie napominających, ludzi wiary zachęcających do czytania Słowa Bożego i śpiewających na Jego chwałę i ludzi  modlących się” . W uroczystości oprócz duchowieństwa ewangelickiego na czele z Biskupem Kościoła oraz biskupem Diecezji Cieszyńskiej ks. Pawłem Anweilerem  wzięli również udział skoczowscy duchowni z kościoła rzym-kat. ks. Piotr Kocur oraz  ks. prałat Alojzy Zuber, który przekazał  pozdrowienia, podkreślając dobrą współpracę pomiędzy skoczowskimi parafiami w imię dobrze pojętego ekumenizmu.  Pozdrowienia  przekazali również Czesław Gluza– poseł na Sejm, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicjusz oraz burmistrz miasta Skoczowa Janina Żagan. Swoje pozdrowienia przekazały również delegacje zagraniczne przybyłe z Niemiec i Słowacji.  „Za Bożą wolą nie mogę być wśród Was ale myślą i modlitwą jestem z Wami- przyjmnijcie moje serdeczne życzenia i pozdrowienia” – te słowa ze szpitala przekazał wszystkim uczestnikom uroczystości  skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski.  Przewodnim hasłem całej uroczystości były słowa wyjęte z  pierwszego listu św. Piotra 2,5  „Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy”, które  to dokładnie wpisały się rzeczywistość   jubileuszowych obchodów. Tych >żywych kamieni<  i tym razem nie zabrakło przy ogromie wszelkich prac przygotowawczych, którymi  kierował proboszcz ks. Mirosław Czyż przy wsparciu parafian , członków Rady Parafialnej na czele z kuratorem parafii Ryszardem Macurą.  Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem pracowały brygady wolontariuszy młodych i tych starszych  przygotowujące namioty, ławki, stoły oraz  stanowiska wydawania posiłków, którymi częstowano wszystkich uczestników uroczystego nabożeństwa. W godzinach popołudniowych na placu kościelnym oraz parafialnych ogrodach odbył się piknik, który trwał do późnego popołudnia. Z okazji jubileuszu wydano wiele okolicznościowych pamiątek, gadżetów a także  publikację obejmującą w swej treści całokształt działalności skoczowskiej parafii dawniej i dziś, którą można nabyć jeszcze w kancelarii parafialnej. DZIEKUJEMY BOGU ZA JEGO WSPOMOŻENIE!  „O Chryste w swym Kościele, Ty sam Pasterzem bądź, Ty stój na jego czele i Duchem Świętym rządź” .

Transmisja z Poranku Muzycznego – kliknij tutaj!         Transmisja z uroczystego nabożeństwa – kliknij tutaj!

zdjęcia: Bogusława Czyża – kliknij tutaj!                Fotoreportaż ox.pl – kliknij tutaj!

Tekst+ foto:  Władysław Walter Orawski

.