Główna » Wydarzenia

Kościoły zamieniają na mieszkania! (8xfoto)

Do napisania tej krótkiej refleksji skłonił mnie temat postępującej laicyzacji społeczeństwa europejskiego, o którym była mowa m. in. w niedzielnym ( 07.04.br.) kazaniu ks. Mirosława Czyża- skoczowskiego proboszcza .  Laicyzacja społeczeństwa  jest  odczuwalna coraz głębiej również i w naszym kraju. Trudno określić obecnie jaki procent Polaków dotyka  niechęć uczestniczenia

w duchowym życiu Kościołów ale obawiam się, że postęp laicyzacji zbiera coraz większe żniwo w szczególności wśród młodszego pokolenia. . Jak powiedział ks. Mirosław Czyż obecnie prawie ok.35% europejskiego społeczeństwa  określa swój status ateistyczny. Przewiduje się, że postępujący tręd ma w 2025 roku objąć prawie 50% ludności. Słyszymy o wielu przypadkach zamykania kościołów w krajach europejskich  z uwagi na brak wiernych m.in. w Niemczech, Holandii, Francji , Szkocji itd. Niedawno sam przekonałem się o tym smutnym fakcie. Na dowód zamieszczam kilka zdjęć kościołów,  które zamieniono na mieszkania widok których wywarł na mnie przygnębiające  wrażenie. Gdzie szukać przyczyn tego stanu? Niewątpliwie Kościoły muszą dokonać wewnętrznego „oczyszczenia”  i  reformy oraz muszą  szukać nowych  sposobów przekazu Słowa Bożego. Łukasz Namysłowski w swym felietonie  napisał cyt. z internetu: … „Po 1989 roku  w szaleńczym pędzie ku dobrobytowi obraliśmy zgubny kierunek zachodnich krajów, w których wprawdzie panuje bogactwo ale coraz trudniej o moralność i etykę. Świat się gubi w coraz większej laizacji i liberalizacji obyczajów. Każdy kto ma dziś odwagę opowiedzieć się za jakimś systemem wartości jest uznawany za dogmatyka i zacofanego człowieka. W panującej epoce hedonizmu hołdujemy przyjemnościom  zmysłowym i uleganiu coraz to nowym potrzebom. Bez względu na konsekwencje. Np. pomimo kryzysu część świata, w tym Ameryka dobrze się bawi tworząc coraz to nowe marzenia za dolary /wymyślne samochody, gadżety Hitec itd./. Czyż nie jest to obraz potwornej ignorancji? Pomimo zaawansowania technologicznego brak nam poczucia jedności i odpowiedzialności za nasze czyny”.   Skoczowscy ewangelicy 150 lat temu rozpoczęli budowę kościoła św. Trójcy  aby w nim dziękować za łaskę i dobroć oraz wspólnie budować mocny fundament wiary w Boga. Szanujmy wysiłek  naszych przodków, którzy w mozole i znoju budowali Chrystusowe Kościoły, które niech służą duchowemu odrodzeniu, a nie zaspakajaniu ludzkich ekonomicznych potrzeb. Zewrzyjmy więc szeregi wokół  Krzyża i módlmy się oraz prośmy Boga  aby laicyzacja i liberalizacja obyczajów nie dotknęła naszych przekonań w wiarę w Chrystusowy Kościół.                 … ” Dzisiejsze społeczeńtwo jest jak kawałek suchego chleba, który z trzaskiem łamie się na dwie części: wierzącą i niewierzącą ” W. Gombrowicz.

Władysław Walter Orawski

.