Główna » Wydarzenia

Wiosna muzyki i pieśni w Cieszynie! (fotorelacja 32-zdj.)

W niedzielę 21.04.2013 roku w cieszyńskim Kościele Jezusowym odbył się Wiosenny Zjazd Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A. ,w którym udział  wzięło 26 chórów oraz orkiestra razem tworząc  grupę ok. 650 muzyków i śpiewaków. To coroczne święto pieśni i muzyki jest kontynuowane w Diecezji Cieszyńskiej  już od 1930 roku   z oczywistymi  przerwami spowodowanymi

działaniami wojennymi oraz późniejszymi trudnościami związanymi transformacją ustrojową.  Mimo tych zawirowań niedzielny Wiosenny Zjazd Chórów i Orkiestr w Cieszynie był już 57. w historii spotkaniem chórzystów. Zjazd rozpoczęto wykonaniem potężnie brzmiącej pieśni „Warownym grodem jest nasz Bóg” (sł. i muz. M. Lutra.) , którą na schodach Kościoła Jezusowego zaśpiewał 650 osobowy chór. Bogaty zjazdowy program w kościele  rozpoczęła  Diecezjalna Orkiestra, która wcześniej również koncertowała na placu kościelnym.  W  dalszej kolejności  wystąpiły chóry mieszane;  z Wisły Centrum, Jawornika, Malinki ,Głębiec, Skoczowa , Polany-Dobki,  Drogomyśla, Dębowca, Dzięgielowa, Puńcowa, Bażanowic, Cisownicy, Białej, Międzyrzecza, Cieszyna, Jaworza, Wieszcząt-Kowal, Hażlacha -Zamarski, Goleszowa i Kozakowic a także Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna. Wystąpiły równie chóry męskie: „Cantus” z Goleszowa, „Gloria” ze Skoczowa, oraz męski z Cieszyna i  Zamarsk a także   jedyny chór żeński „Gloria”  ze skoczowskiej parafii.   Różnorodność wykonywanych utworów ,  bogactwo ich treści  oraz  melodii również w układach łączonych chórów  nie pozwolił słuchaczowi na znużenie podczas trwania 2. godzinnego koncertu.  Całość  prowadził ks. Roman Dorda proboszcz goleszowkiej parafii, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr. Sprawny przebieg  Zjazdu był możliwy również dzięki zaangażowaniu  cieszyńskiej parafii. Wiosennemu Zjazdowu przyświecało hasło …”Śpiew łączy ludzi, przynosi radość” , które w 100% spełniło wspólne chórowo – muzyczne oczekiwania.

WalOr.

.