Główna » Wydarzenia

Spotkanie seniorów- najstarsza uczestniczka ma 101 lat! (4xfoto)

Jesień życia zazwyczaj przynosi ograniczenia sprawności, a zdrowie staje się coraz bardziej kruche. Wielu jednak jeszcze potrafi być aktywnym i sprawnym  ale też i wielu  ma coraz mniej tych możliwości. Dla tych osób minimum trzy razy w roku organizowane są w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Skoczowie nabożeństwa połączone ze spowiedzią i komunią.  Tak było w dniu 17. 03.2013r. kiedy na to wyjątkowe

nabożeństwo przybyło do skoczowskiego kościoła wielu starszych  parafian aby razem z innymi przeżywać społeczność modlitwy, spowiedzi i komunii oraz podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo.  Również w trakcie nabożeństwa w modliwach wspominaliśmy zmarłą w styczniu br. najstarszą byłą chórzystkę śp. Karolinę Jaworską. Nabożeństwo poprowadził  proboszcz skoczowskiej parafii ks. Mirosław Czyż. Śpiewały chóry  „Gloria” (żeński, męski i mieszany). Bezpośrednio po nabożeństwie wszyscy starsi uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do sali chórowej, gdzie przy przygotowanym  poczęstunku była możliwość do wzajemnych  rozmów, wspomnień i refleksji a także do wspólnych  modlitw i podziękowań za dotychczasową życiową drogę. Symbolem witalności i pogody ducha  była niewątpliwie najstarsza uczestniczka p. Otylia Otręba mieszkanka Skoczowa , która w listopadzie ub. roku ukończyła 101 rok życia i wraz z córką -opiekunką przybyła do kościoła o własnych siłach z pomocą nieodzownej laseczki. Po nabożeństwie chętnie nawiązywała rozmowy ze spotkanymi znajomymi, snuła autentyczne wspomnienia i pełna optymizmu przekazywała  życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych. My zaś p. Otylii oraz wszytkim Seniorom, życzymy Bożego posilenia, dużo zdrowia i błogosłwieństwa na dalsze lata ziemskiej pielgrzymki…”Wszystko, o cokolwiek w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”. Ewang. Marka 11,24

WalOr.

.