Główna » Wydarzenia

odc.19 z cyklu „Tak było”! Skoczowska „Waniówka” (8xfoto)

Do dzisiaj stosuje się jeszcze określenie „Waniówka” na wzniesienie przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie. Nazwa ta pochodzi  od byłego właściciela tego terenu  rolnika Pawła Wani, do  którego należała posiadłość ziemska w Skoczowie rozciągająca się pomiędzy południową częścią Kaplicówki aż po rzekę Bładnicę. Paweł Wania urodził się 08. 02. 1852r. w Ropicy (Zaolzie),  był  instruktorem szkoły rolniczej w Kocobędzu, działaczem społecznym i gopodarczym, póżniej radnym miejskim Skoczowa i

 prezesem Kasyna Rolniczego. Od 1910 roku pełnił również funkcję kuratora skoczowskiego zboru ewangelickiego. Dom i zabudowania gospodarcze Pawła Wani, które zostały w latach siedemdziesiątych XXw. częściowo rozebrane lub przebudowane , znajdowały się w miejscu obecnej stacji bezynowej BP, Hurtowni „Strumyk” oraz posiadłości  p. M. Bronowskiego przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie.  Paweł Wania na początku XX w. był uważany za najbogatszego mieszkańca Skoczowa.  Część swojej wielkiej posiadłości ziemskiej zakupił od rolnika Jerzego Morcinka , która była ziemską resztówką części Skoczowa własności Fragsteina. P. Wania zmarł w całkowitym osamotnieniu w 1945 roku w skoczowskim szpitaliku przeżywszy 93 lata .

WalOr.                 foto:  arch. prywat.+ 2xL.Para