Główna » Wydarzenia

Jubileusz holenderskich przyjaciół „Glorii! (11xfoto)

Gdy po raz pierwszy w 1992 roku skoczowski chór „Gloria” wyjechał do Holandii  nie przypuszczano ,że nawiązane wówczas kontakty przerodzą się w prawdziwą wieloletnią przyjaźń.  Przykładem, może być  holenderska rodzina  Wil i Ad Kuijl, która od tego czasu stała się wielkim fanem nie tylko chóru  „Gloria”  ale również po pierwszym pobycie w Polsce , fanem

skoczowskiej Gminy i naszego kraju. Ta przyjaźń trwa już od 21 lat. „Polska jest naszą drugą ojczyzną”- powiedział Ad Kuijl podczas jednego ze spotkań w Polsce.  Nawiązane kontakty pośrednio doprowadziły do podpisania (1999r.) umowy partnerskiej pomiędzy holenderskim miastem Kapelle a Skoczowem, które niestety nie wytrzymały próby czasu ze względu na wyborcze zmiany personalne  samorządowych stanowisk obu miast . Pozostały jednak do dzisiaj indywidualne kontakty chórzystów, także  z holenderskim chórem  „Zanglust” .  Dowodem sympatii rodziny Kuijl  do naszego kraju niech będzie fakt ,że mimo rdzennych holenderskich korzeni wstąpili do Stowarzyszenia Kulturalnego  „Polonia” w Bredzie, aby na terenie Holandii  być bliżej Polaków mieszkających na terenie Holandii. Mimo językowej bariery  z czasem pozyskali wyjątkową sympatię holenderskiej Polonii czego dowodem było wybranie  p. Ada prezesem tego Stowarzyszenia. Ewenement  holenderskiego przywództwa  w polskiej organizacji trwał przez kilka lat. Dzięki kontaktom  holenderska „Polonia” nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota dla Skoczowa” podczas, której  dokonano kilka wymian grup członkowskich na szczeblu oficjalnym oraz  sportowo-rekreacyjnym . Również  skoczowska „Gloria” dzięki nawiązanej współpracy gościła  pięciokrotnie w Holandii m.in.  w 2004r. została zaproszona  do udziału w koncercie zorganizowanym z okazji  60-lecia wyzwolenia holenderskiej  Bredy przez I Dywizję Pancerną gen.Stanisława Maczka jaki odbył się katedrze w Bredzie.  W uroczystych obchodach uczestniczył wówczas  prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i Królowa Holandii Beatrix. Po powrocie chóru  do Skoczowa nadeszło  podziękowanie od samej Królowej Holandii – Beatrix co było wielkim i miłym akcetem dla skoczowskich chórzystów. Holenderska rodzina  po dzień dzisiejszy utrzymuje  kontakt z ewang. parafią, chórem „Gloria'” a także z władzami miasta Skoczowa. Państwo Kuijl  również pamiętali o skoczowskim  chórze rzym-kat. „Laudate Dominum”, któremu w 2001 roku przywieźli i przekazali przenośnie elektroniczne organy.   Za dotychczasowy wkład w rozwój międzyludzkiej współpracy i  przyjaźni, holenderscy przyjaciele zostali utytuowani  honorowymi członkami skoczowskiej „Glorii”.  W dniu 17.03. 2013r. p. Ad Kuijl będzie obchodził jubileusz 70-tych urodzin oraz wraz z małożonką 45 -lecie pożycia małżeńskiego. Z  tej też okazji życzymy wiele zdrowia i sił w dalszym  propagowaniu wzajemnej więzi między ludźmi i  narodami w nowej europejskiej rzeczywistości.

WalOr.

.