Główna » Wydarzenia

Parafialny Koncert Kolęd w Skoczowie (fotorelacje z 6.01.2013r.)

W niedzielę (6 stycznia br.) w kościele ewangelickim św. Trójcy w Skoczowie po sobotnim ekumenicznym koncercie  znów rozbrzmiewała  muzyka, śpiewano kolędy i godowe pieśni.   Tym razem radość z Bożego Narodzenia wyrażały w swych repertuarach zespoły i chóry działające w skoczowskiej ewangelickiej  parafii z wyjątkiem chórów „Gloria” , które wystąpiły w koncercie (5.01.13r.)  pn.  „Kolędujmy razem”  (relacja poniżej).  Jedynym nie parafialnym zespołem, który gościnnie  wystąpił 

 był Zespół Śpiewaczy z ZS nr 1 ze Skoczowa pod dyr. Gabrieli Targosz. Ilość występujących  zespołów i chórów skoczowskiej parafii  napawa wielką nadzieją i radością.  Niedzielny program wypełniły: Diecezjalna Orkietra Dęta pod dyr. Adama Pasternego, Chór Dzieci ,,Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej, Chór Dzieci z Dębowca pod dyr. Marioli Cieślar, Zespół Młodzieżowy”20+” – pod dyr. Doroty Podżorskiej, nowo-powstały Zespół ,, Be heppy” z filiału Pierściec -pod dyr. Jana Stebla, Zespół ,,Dzwonki”- pod dyr.Doroty Podżorskiej ,  wspomniany już Zespół z ZS nr 1 ze Skoczowa , Zespół ,,Vocalis” -pod dyr. Daniela Cichego. oraz Chór mieszany z filiału z Dębowca – pod dyr. Gabrieli Targosz.  Bogactwo repertuaru i różnorodność melodii oraz  treści kolęd powodował, że  licznie zgromadzeni  słuchacze napewno wynieśli w swych sercach radość dziękczynienia za duchowe przeżycia . Niedzielny „Parafialny Koncert Kolęd”  prowadził proboszcz ks. Adam Podżorski.   

WalOr.    foto: Jadwiga Zipser.         ox.pl  – fotoreportaże

.