Główna » Wydarzenia

odc.16 z cyklu „Tak było” – foto archiwum.

Tym razem zagadka dla zorientowanych. Podać w jakiej miejscowości zostało wykonane zdjęcie, przed jakim kościołem i w którym roku. Dla ułatwienia ; na zdjęciu widnieje  chór mieszany parafii ewangelickiej ze Skoczowa, który w 1999 roku  przyjął nazwę „Gloria”.

Odpowiedzi kierować  na adres chóru: [email protected]    Pierwsza prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona płytą CD z nagraniami chórów „Gloria”  pt. „Do Ciebie Boże”.

Aktualizacja z dnia 03.02. br.  Na zdjęciu chór ze Skoczowa przed kościołem ewangelickim w Suwałkach gdzie gościł  w dniach  20-25 sierpnia 1988 roku. Prawidłowej odpowiedzi udzielił p. Jerzy Sikora ze Skoczowa . Gratulujemy! Prosimy zgłosić się po odbiór nagrody w kancelarii parafialnej w dniach urzędowania.