Główna » najbliższe koncerty, Wydarzenia

„Skoczowskie Betlejem” na rynku! (15xfoto)

Już od trzech lat, po świątecznych dniach  bożonarodzeniowych mieszkańcy Skoczowa tradycyjnie spotykają się na rynku aby wspólnie śpiewać kolędy.Tak było i w tym roku w sobotę 29 grudnia 2012r. o godz. 17:00 gdzie obok  oświetlonej choinki  i w blasku rozpalonych pochodni zgromadziła się dość liczna grupa uczestników. Zgromadzonych przywitała  burmistrz miasta  Janina Żagan, którym podziękowała za przybycie  składając przy okazji również  życzenia noworoczne.  Kolędy śpiewano ze specjalnie przygotowanych

śpiewników pt. „Skoczów kolęduje” na przemian z kolędami śpiewanymi  przez  scholę „Coram Deo” z parafii rz-kat. i chóru mieszanego „Gloria” z parafii ewang. ze Skoczowa.  Całość spotkania prowadził radny Radny Miejskiej Skoczowa  p.Stanisław Kaczmarczyk.  Po zakończeniu wszyscy uczestnicy, a w szczegółnosci dzieci zostali poczęstowani słodyczami, którymi dzielił  z-ca burmistrza p. Piotr Rucki.  W miłej  rodzinnej atmosferze w przebiegła godzina wspólnego śpiewania i radowania się  kolędą na skoczowskim rynku.  Kolejną okazją do kolędowania w Skoczowie  będzie ekumeniczny koncert kolęd  pn. „KOLĘDUJMY RAZEM”, który odbędzie się  w sobotę dnia 5 stycznia 2013r.  o godz. 17:00 oraz Parafialny Koncert Kolęd, który odbędzie się w niedzielę o godz. 10:00 w miejscowym  kościole ewangelickim św. Trójcy . Szczegóły na plakatach.   

WalOr.    foto: Jan Chwastek 

.