Główna » Wydarzenia

odc.15 Z cyklu „Tak było” -Ewangelicy dali schronienie św. Mikołajowi!

Nie wszystkim wiadomo, że figura św. Mikołaja , która jest usytuowana nad ołtarzem w pierścieckim kościele rzym.- katol.  ma ciekawą legendarną historię, w którą również  częściowo wpisali się pierścieccy ewangelicy. W poprzednim odcinku  nr 14 z cyklu „Tak było” (czytaj!)  opisałem krótką  historię zbudowania w Pierśćcu przez ewangelików   dwóch  kaplic i kościoła. Przyczyną spalenia jednej

z tych kaplic był  pożar jaki wybuchł  w dniu 28 października 1616 roku w pierścieckich zabudowaniach byłego dworu. Potężny ogień  przeniósł się  wówczas także na wiele zabudowań wsi w tym również  na wiejski kościółek, który spłonął całkowicie .   Z pożaru kaplicy ocalała  tylko figura św. Mikołaja, która wg legendarnego opisu po wielu staraniach ulokowania jej w innych kościołach (Rudzica, Grodziec,Kraków) zawsze wracała w pobliże zgliszcz spalonego kościółka  w Pierśćcu.  Kościółek był zlokalizowany w miejscu obecnego starego cmentarza katolickiego, który znajduje się od strony zachodniej  Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu .W 1918 roku pierścieccy ewangelicy w tym samym miejscu zbudowali nową drewnianą kaplicę i mimo że nie uznawają  kultu świętych umiejscowili w niej ocalałą figurę św. Mikołaja . Fakt ten zapewne  jest ewenementem w dziejach Reformacji na Śląsku Cieszyńskim. Jak do tego doszło opisuje list pierścieckiej gminy ewangelickiej pochodzący z około 1700 roku, który zachował się w archiwum skoczowskiego katolickiego probostwa, a który w 1804 roku przełożył   ks. Jan Siemaszek   na język bardziej zrozumiały, w którym potwierdza się  ten historyczny fakt.  Nowa drewniana kaplica służyła pierścieckim ewangelikom z przerwami wynikłymi z historycznych zawirowań religijnych  do 1718 roku , kiedy to ostatecznie kaplicę odebrano i przeszła  pod zarząd  skoczowskiego probostwa katolickiego. W kościołku nadal znajdowała się figura św. Mikołaja, która  po zbudowaniu w 1888 roku przez  katolików obecnego murowanego kościoła św. Mikołaja , została przeniesiona i umieszczona nad ołtarzem kościoła. Stara drewniana kaplica została rozebrana w 1889 roku zaś w miejscu gdzie stał ołtarz umieszczono  kamienny krzyż cmentarny, na którym widnieje napis;  „WYKONAŁO SIĘ „. Krzyż stoi do dnia dzisiejszego na wspomnianym starym cmentarzu katolickim w Pierśćcu.

WalOr.

foto; WalOr. żródło;  „Kronika pierścieckich ewangelików” autor.  Janina Zagóra-Car. Zapisy historyczne parafii rzym -katol. w Pierśćcu.