Główna » Wydarzenia

odc.14 Z cyklu „Tak było”! Ewangelicy zbudowali w Pierśćcu 2.kaplice i kościół.(12xfoto)

W dniu 14.10.2012r. w Pierśćcu odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 23- rocznicy zbudowania nowego ewang. kościoła, dlatego warto choć w wielkim skrócie wspomnieć ciekawą historię pierścieckich ewangelików, którzy na przestrzeni niecałych 5. wieków zbudowali w swej miejscowości dwie kaplice i jeden kościół.  Pierwszą  kaplicę  zbudowali ewangelicy w 1618 roku na zgliszczach

 doszczętnie spalonej kaplicy (?), która w wyniku wielkiego pożaru  pierścieckiego dworu w dniu 28 października 1616 roku spłonęła wraz z innymi niektórymi zabudowaniami wsi.  Zbudowana w 1618r. ewang. kaplica, której wygląd  prawdopodobnie był zbliżony do zabytkowego  kościółka w Nierodzimiu, stała na terenie obecnego starego cmentarza katol.  znajdującego się od strony zachodniej, opodal  kościoła św. Mikołaja. Kaplica służyła ewangelikom do 1654r. kiedy została odebrana.  Dopiero w 1718 roku po wielu historycznych zawirowaniach w myśl panującej zasady „Cuius regio,eis religio” oraz kontrreformacji, ostatecznie odebrano pierścieckim ewangelikom kaplicę , która przeszła pod zarząd skoczowskiego katolickiego probostwa.  W  1775 roku dokonano jej rozbudowy i służyła miejscowym katolikom do czasu wybudowania nowego kościoła św. Mikołaja czyli do 1888roku.  Drewnianą kaplicę ze względu na jej na zły stan w 1889 roku rozebrano.  W miejscu gdzie znajdował się ołtarz kaplicy stoi obecnie kamienny  krzyż cmentarny.  Z byłą kaplicą jest związana ciekawa historia i legenda ocalałej z pożaru  w 1616r.  figury św. Mikołaja, która dzięki pierścieckim ewangelikom znalazła schronienie w nowo-zbudowanej wówczas w 1618 roku kaplicy. Mimo, że protestanci nie uznają  kultu świętych fakt ten zapewne był i jest ewenementem w dziejach Reformacji na Śląsku Cieszyńskim.(c.d. w następnych odcinkach).   Po roku 1718 z braku własnego Domu Bożego, pierścieccy i okoliczni  ewangelicy mimo prześladowań, trwali w swojej wierze i spotykali się potajemnie  na wspólnych modlitwach w domach, w ustronnych miejscach, w lasach etc. Dopiero w 4 czerwca 1787 roku władze c.k. Gubernii morawsko-śląskiej w Opawie zezwoliły na budowę Ewangelickiego Domu Modlitwy w pobliskim Drogomyślu (bez wieży i dzwonów), gdzie przygarnięto  m.in. pierścieckich  ewangelików, którzy należeli do drogomyskiej parafii  przez okres 75 lat czyli  do czasu zbudowania  kościoła ewang. w Skoczowie.  Z uwagi na bliższą odległość Skoczowa w 1865 roku zostali przydzieleni do skoczowskiego zboru.  Kolejną kaplicę tym już razem murowaną, pierścieccy ewangelicy zbudowali w 1914 roku  na terenie istniejącego od 1858 roku ewang. cmentarza w Pierśćcu zlokalizowanego ok. 0.5 km. od centrum wsi. Prace budowlane rozpoczęto w trudzie i znoju  wiosną 1914r. i  mimo skromnych funduszy z  uporem i wiarą osiągnięcia celu już 11 października tego samego roku  dokonano aktu jej poświęcenia. Kaplica służyła pierścieckim ewangelikom do 1994 roku, kiedy to została rozebrana, ponieważ obok zbudowano w  latach 1984-1989  nowy stylowy kościół, który poświęcono w dniu 15 października 1989 roku. Uroczystego aktu dokonał wówczas ks.bp. Janusz Narzyński w asyście skoczowskich księży Jana Nogi i Andrzeja Czyża. Obecni byli również  ks. Ryszard Janik z Jaworza, ks. Karol Macura z Drogomyśla oraz ks. Jan Gross z Mikołowa. Symboliczny klucz do nowego kościoła przekazał inż. Adam Cholewa, który pełnił funkcję kierownika budowy. A więc w 2012 roku  przypada 394 rocznica zbudowania pierwszej już nie istniejącej ewangelickiej kaplicy w Pierśćcu , 98 rocznica  poświęcenia rozebranej  kaplicy cmentarnej  oraz 23 rocznica poświęcenia obecnego kościoła ewangelickiego w Pierśćcu.  …” Opierajmy siły i plany w przyszłość, na Bożym błogosławieństwie i zasadźmy mocno postawy swojej nadziei w Bogu”.

Treść: Władysław Walter Orawski     Źródło: „Kronika”- w oprac. Janiny Zagóra-Car + zapisy hist. paraf. rz-kat. w Pierśćcu + foto arch. autora.