Główna » Wydarzenia

odc.14 Z cyklu „Tak było”! Ewangelicy zbudowali w Pierśćcu 2.kaplice i kościół.(12xfoto)

W dniu 14.10.2012r. w Pierśćcu odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 23- rocznicy zbudowania nowego ewang. kościoła, dlatego warto choć w wielkim skrócie wspomnieć ciekawą historię pierścieckich ewangelików, którzy na przestrzeni niecałych 5. wieków zbudowali w swej miejscowości dwie kaplice i jeden kościół.  Pierwszą  kaplicę  zbudowali ewangelicy w 1618 roku na zgliszczach

 doszczętnie spalonej kaplicy (?), która w wyniku wielkiego pożaru  pierścieckiego dworu w dniu 28 października 1616 roku spłonęła wraz z innymi niektórymi zabudowaniami wsi.  Zbudowana w 1618r. ewang. kaplica, której wygląd  prawdopodobnie był zbliżony do zabytkowego  kościółka w Nierodzimiu, stała na terenie obecnego starego cmentarza katol.  znajdującego się od strony zachodniej, opodal  kościoła św. Mikołaja. Kaplica służyła ewangelikom do 1654r. kiedy została odebrana aby po latach znów wróciła do byłych właścicieli.  Dopiero w 1718 roku po wielu historycznych zawirowaniach w myśl panującej zasady „Cuius regio,eis religio” oraz kontrreformacji, ostatecznie odebrano pierścieckim ewangelikom kaplicę , która przeszła pod zarząd skoczowskiego katolickiego probostwa.  W  1775 roku dokonano jej rozbudowy i służyła miejscowym katolikom do czasu wybudowania nowego kościoła św. Mikołaja czyli do 1888roku.  Drewnianą kaplicę ze względu na jej na zły stan w 1889 roku rozebrano.  W miejscu gdzie znajdował się ołtarz kaplicy stoi obecnie kamienny  krzyż cmentarny.  Z byłą kaplicą jest związana ciekawa historia i legenda ocalałej z pożaru  w 1616r.  figury św. Mikołaja, która dzięki pierścieckim ewangelikom znalazła schronienie w nowo-zbudowanej wówczas w 1618 roku kaplicy. Mimo, że protestanci nie uznawają  kultu świętych fakt ten zapewne był i jest ewenementem w dziejach Reformacji na Śląsku Cieszyńskim.(c.d. w następnych odcinkach).   Po roku 1718 z braku własnego Domu Bożego, pierścieccy i okoliczni  ewangelicy mimo prześladowań trwali w swojej wierze i spotykali się potajemnie  na wspólnych modlitwach w domach, w ustronnych miejscach, w lasach etc. Dopiero w 4 czerwca 1787 roku władze c.k. gubernii morawsko-śląskiej w Opawie zezwoliły na budowę Ewangelickiego Domu Modlitwy w pobliskim Drogomyślu (bez wieży i dzwonów), gdzie przygarnięto  m.in. pierścieckich  ewangelików, którzy należeli do drogomyskiej parafii  przez okres 75 lat  aż do czasu zbudowania  kościoła ewang. w Skoczowie.  Z uwagi na bliższą odległość Skoczowa, w 1865 roku zostali przydzieleni do skoczowskiego zboru, gdzie po dzień dzisiejszy stanowią filiał skoczowkiej parafii.  Kolejną kaplicę tym już razem murowaną, pierścieccy ewangelicy zbudowali w 1914 roku  na terenie istniejącego od 1858 roku ewang. cmentarza w Pierśćcu zlokalizowanego ok. 0.5 km. od centrum wsi. Prace budowlane rozpoczęto w trudzie i znoju  wiosną 1914r. i  mimo skromnych funduszy z  uporem i wiarą osiągnięcia celu już 11 października tego samego roku  dokonano aktu jej poświęcenia. Kaplica służyła pierścieckim ewangelikom do 1994 roku, kiedy to została rozebrana, ponieważ obok zbudowano w  latach 1984-1989  nowy stylowy kościół, który poświęcono w dniu 15 października 1989 roku. Uroczystego aktu dokonał wówczas ks.bp. Janusz Narzyński w asyście skoczowskich księży Jana Nogi i Andrzeja Czyża. Obecni byli również  ks. Ryszard Janik z Jaworza, ks. Karol Macura z Drogomyśla oraz ks. Jan Gross z Mikołowa. Symboliczny klucz do nowego kościoła przekazał inż. Adam Cholewa, który pełnił funkcję kierownika budowy. A więc w 2012 roku  przypada 394 rocznica zbudowania pierwszej już nie istniejącej ewangelickiej kaplicy w Pierśćcu , 98 rocznica  poświęcenia rozebranej  kaplicy cmentarnej  oraz 23 rocznica poświęcenia obecnego kościoła ewangelickiego w Pierśćcu.  …” Opierajmy siły i plany w przyszłość, na Bożym błogosławieństwie i zasadżmy mocno postawy swojej nadziei w Bogu”.

Treść: Władysław Walter Orawski     Źródło: „Kronika”- w oprac. Janiny Zagóra-Car + zapisy hist. paraf. rz-kat. w Pierśćcu + foto arch. autora.