Główna » Wydarzenia

Dziękujemy Ci Panie! (fotoreportaż)

…,,DZIĘKUJEMY CI PANIE ZA TWE HOJNE DARY, KTÓRYMI NAS DARZYSZ NA KAŻDY DZIEŃ DANY! CHOCIAŻ NASZE RĘCE TO WSZYSTKO ROBIŁY, TY NAM BŁOGOSŁAWIŁEŚ I DODAŁEŚ SIŁY. BO BEZ TWEJ POMOCY, MIŁOSIERDZIA PANIE, PRÓŻNA NASZA SIŁA I PRÓŻNE STARANIE– to słowa pieśni  zaśpiewanej przez Chór „Gloria”, która  w pełni wpisała się w rzeczywistość wspólnych modlitw i podziękowań za Boże dary,  podczas niedzielnego nabożeństwa  dziękczynno -żniwnego w dniu 30 września 2012r. w kościele św. Trójcy w Skoczowie. Uroczyste  nabożeństwo prowadzili skoczowscy proboszczowie ks. Adam Podżorski i ks. Mirosław Czyż, którzy pobłogosławili  symboliczny bochen chleba powstały z  tegorocznych ziarn zbóż, prosząc w słowach i  dziękczynnych modlitwach o jego dostatek dla wszystkich na każdy dzień. Uroczystość urozmaiciły wierszami i śpiewem, dzieci ze Szkółki Niedzielnej ,Chór Dzieci „Nadzieja” a także  chóry „Gloria”. Tradycyjnie też na placu kościelnym chórzyści „Glorii” zorganizowali tzw. stoły żniwne aby przyniesionymi przez nich darami  dzielić się z wszystkimi uczestnikami nabożeństwa, a przede wszystkim dzielić się darem chleba, masła i miodu. Inicjatywa zapoczątkowana przed 19 laty przez chórzystów  już na trwałe wspisała się w tradycję skoczowskich dziękczynno- żniwnych nabożeństw. Najpiękniejszym dziekczynieniem za dary Boże jest dzielenie się  nimi z bliźnim.

Tekst: Władysław Walter Orawski,            Foto: Jan Chwastek „Żanek + WalOr.

.