Główna » Wydarzenia

Dożynkowi Gazdowie z „Glorii”

Członkowie skoczowskiego chóru „Gloria” Mariola i Andrzej Macurowie z Kiczyc , dostąpili zaszczytu bycia  tegorocznymi gazdami na Dożynkach Gminnych w Skoczowie, które odbyły się w sobotę dnia 8 września 2012r.  To kolejne „gazdowani”  Państwa Macurów, którzy posiadają swoje gospodarstwo w Kiczycach i dwa lata temu również pełnili tą zaszczytną funkcję na dożynkach  sołeckich w Kiczycach.  Skoczowskie dożynki o gminnym zasięgu rozpoczęły się tradycyjnym

 barwnym pochodem, który przejechał ulicami miasta na skoczowski rynek gdzie odbyła się ceremonia dziękowania za plony i chleb , którego nie powinno zabraknąć nikomu. Na trasie przejazdu pochodu uczestnicy reprezentujący poszczególne sołectwa pokazali licznym widzom,  symboliczną różnorodność prac jakie musi wykonać rolnik aby wyprodukować  potrzebną żywność. W pochodzie nie zabrakło również reprezentacji Koła Łowieckiego, Bractwa Strzelców Skoczowskich, Straży Pożarnych, dzieci oraz  młodzieży ze szkół i przedszkoli a nawet „harlejowców” na swoich maszynach. Na czele dożynkowej  kolumny  jechały władze samorządowe miasta z z-cą burmistrza Piotrem Ruckim oraz z p. burmistrz Skoczowa  Janiną Żagan,  która w pięknym stroju cieszyńskim podkreślała swoją tożsamość i przywiązanie do tradycji. Kolejny zaprzęg koni wiózł  tegorocznych gazdów  również ubranych w tradycyjne stroje regionalne, którzy  z wielkim pietyzmem wieźli symboliczny bochen chleba wypieczony  z tegorocznego ziarna, który  później został pobłogosławiony przez miejscowych proboszczów kościoła ewangelickiego Adama Podżorskiego  i katolickiego Alojzego Zubera. Dożynki zakończyły się występami zespołów i wspólną zabawą. Drodzy Rolnicy! składamy Wam wszystkim ogromne podziękowania za kolejny rok ciężkiej pracy, za codzienny wysiłek podejmowany z Bożym błogosławieństwem w odwiecznym rytmie gospodarczego trudu, odmierzanym przez pory roku! Bóg Wam zapłać!

tekst: WalOr.  foto; WalOr. , ox.pl

.