Główna » Wydarzenia

2o lat- „Lutheran Chorus Trzyniec” – Czechy! (12xfoto)

„Lutheran Chorus Trzyniec” to nazwa polsko-czeskiego chóru, który w dniu 9 września 2012r. koncertem w ewangelickim kościele w Trzyńcu ( Czechy)  zapoczątkował jubileuszowe święto z okazji 20. lecia swojej działalności. Trzyniecki Chór, który również jest  zaprzyjaźniony ze skoczowską  „Glorią”, powstał w 1992 roku w następstwie wewnętrznego podziału Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej . Na bazie  byłych

 wówczas chórzystów z czeskiego i polskiego chóru , postanowiono stworzyć razem czesko-polski chóralny zespół, który od 20 lat działa w ramach nowopowstałego Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Repubklice Czeskiej.  Należy zanaczyć że przed zaistniałym podziałem obecny dyrygent Józef Podola  znany w środowisku muzycznym  kompozytor i muzyk , dyrygował  czeskim  jak również i  polskim chórem. Od 20 lat dyrygencką  funkcję z wielkim oddaniem pełni w czesko-polskim zespole, który w roku 1996 przyjął nazwę „Lutheran Chorus Trzyniec”. Przy chórze  działa również Kameralna Orkiestra , którą prowadzi i dyryguje także Józef Podola. Chór wraz z orkiestrą odwiedził w swej 20.letniej historii już wiele europejskich miejscowości. Bogaty program niedzielnego  jubileuszowego  koncertu wypełnił oprócz chóru Jubilata , Ekumeniczny Chór z Mysłowic „Jubilate Deo”  pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny oraz Kameralna Orkiestra -pod dyr. Józefa Podoli. Różnorodność wykonywanych utworów powodowała wyjątkowość koncertu , którą można zliczyć do uczty muzycznej  jaką zgotowali  wykonawcy licznie przybyłym słuchaczom. Na stojąco gromkimi brawami słuchacze podziękowali za wspaniały koncert, który z wielką profesjonalizmem  prowadziła p. Halina Veit Podola.  W koncercie wzięły udział zaproszone delegacje z zaprzyjaźnionych chórów z Czech i również  z Polski ; Goleszowa, Skoczowa, Dzięgielowa oraz Ustronia. Skoczowską „Glorię”, reprentował prezes chóru wraz  z małżonką, którzy w imieniu parafii i chóru  przekazali pozdrowienia i złożyłi Jubilatowi gratulacje oraz życzenia.   ” Życzymy Wam wytwałości życiowej tej  prawdziwej – służącej ludziom i Bogu!”

tekst+foto: Władysław Walter Orawski

.