Główna » Wydarzenia

22.09.2012r. w Wiśle Malince spotkali się dyrygenci i prezesi chórów.

W sobotę 22.09.2012 odbyło się zebranie dyrygentów i prezesów chórów w Wiśle Malince. Chóry wiślańskie sprawiły nam miłą niespodziankę, zapraszając do gajówki Ostoja Jarząbka. Było nas około 30. Po przywitaniu przez gospodarzy, spotkanie prowadził przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr -ks. Roman Dorda. Najpierw zaśpiewaliśmy kilka pieśni z przygotowanych przez gospodarzy śpiewników. Bardzo pozytywnie oceniono chóry biorące udział w

 Koncercie Chórów Ziemi Cieszyńskiej, który tradycyjnie miał miejsce w Jaworzu. Następnie ustalono termin  Jesiennego Koncertu Chórów na sobotę 24.11.2012r. Po krótkiej dyskusji wybrano Cieszyn, ponieważ chcemy się włączyć w pożyteczną akcję „Ratujmy organy w Kościele Jezusowym” i skromną ofiarę przeznaczyć na ten cel. Padły propozycje pieśni wspólnych: „Tam gdzie Bóg żywy” i „Niech imię Jezus głośno brzmi”. Ksiądz Roman omówił spektakl „Melodie pamięci” poświęcony ofiarom podobozu niemieckiego, który znajdował się w Goleszowie. Wydarzenie miało miejsce 01.09.2012r. w GOK w Goleszowie. Podkreślił zaangażowanie chórzystów i córki Anny Stanieczek – Małgorzaty Hauptmann. Pan J. Król zaprosił wszystkie chóry na jubileusz 100 – lecia Ewangelickiego Chóru Kościelnego z Jaworza. Uroczystość odbędzie się 27.10.2012 o godz. 16.00. Gościnni gospodarze poczęstowali zebranych kaszanką, kiełbasą i ciastami. Były również próby śpiewania pieśni ludowych na zamienione melodie, co wzbudzało salwy śmiechu. Dziękujemy serdecznie organizatorom!

tekst: Bolesław Noga,    foto: inter.