Główna » Wydarzenia

Chórowe święto w Jaworzu! (21xfoto)

Już po raz ósmy ewangelicka parafia wraz chórzystami z Jaworza k/Bielska  podjęła się trudu zorganizowania spotkania przy śpiewie i muzyce, które tradycyjnie jak co roku odbywa się w jaworzańskim amfiteatrze. To wielkie organizacyjne przedsięwzięcie  zgromadziło w sobotę w dniu 30.06.br.  wielu

oficjalnych gości , przedstawicieli duchowieństwa w tym m.in. gospodarza koncertu proboszcza  ks. Władysława Wantuloka , Przew. Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr ks. Romana Dordę  oraz  władze Kościoła E-A , które reprezentował  ks. bp. Paweł Anweiler. Byli również obecni przedstawiciele  lokalnych władz samorządowych oraz przedstawiciele sponsorów.  Również koncert  zaszczycił swoją obecnością poseł na Sejm RP Czesław Gluza , który częstokroć bierze udział w tego typu chórowych wydarzeniach.  Oprócz gości i wielu słuchaczy do  jaworzańskiego amfiteatru przybyło ok. 430 wykonawców  z 15 chórów i zespołów,  którzy razem tworzyli  również wielki chór wykonując dwa utwory. Od kilku lat organizowane Koncerty Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w Jaworzu  mają również  charakter międzynarodowy. W tym roku do Jaworza przyjechała orkiestra oraz chór mieszany „Tranoscius” z czeskich Trzanowic. Oprócz wymienionych, udział wzięły  chóry i zespoły: mieszany z Cieszyna, chór „Nadzieja” z Drogomyśla, Ustroński Chór Ewangelicki, Chór męski „Cantus” i mieszany z Goleszowa, męski i mieszany „Gloria” ze Skoczowa, Chóry mieszane z 5. wiślańskich parafii, chór „Magnifikat” z Górek-Brenna, Zespół „Cantate” z Jaworza, chór z Kowal -Wieszcząt oraz gospodarze: chór mieszany i męski  z Jaworza, którzy zaprezentowali się w pięknych cieszyńskich strojach regionalnych. Po raz pierwszy zaprezentował się sympatyczny chórek dziecięco- młodzieżowy również z Jaworza.  Pierwszą część koncertu stanowiły pieśni religijne zaś II część pieśni ludowe-regionalne.  Pomiędzy blokami koncertu wystąpili  artyści z Gliwickiego Teatru Muzycznego.  Na zakończenie , wszystkich zaproszono do wspólnego śpiewania pieśni ludowych ze specjalnie przygotowanego śpiewniczka.  VIII Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej przeszedł już do historii ale pozostawił po sobie trwały pozytywny ślad idei łączenia i poznawania ludzi związanych w urokiem muzyki i śpiewu, który nie zna granic swojego integracyjnego oddziaływania. Organizatorzy również zapewnili wszystkim uczestnikom poczęstunek i napoje, które przy upalnej w tym dniu pogodzie miały wyjątkowe dla wszystkich znaczenie. Serdecznie dziękujemy!  bezimiennie wszystkim tym, którzy przykładają swoje organizacyjne dłonie  w ogrom przedsięwzięcia. Podziękowania należą się również  tym wszystkim, którzy finansowo wspierają  te chętne serca, które już od ośmiu lat organizują jaworzańską masową imprezę łączącą ludzi nie tylko poprzez muzykę i śpiew ale i również poprzez atmosferę międzyludzkich relacji  w kształtowaniu i kontynuacji tradycji w organizowaniu tego typu spotkań pokoleń na naszej pięknej Cieszyńskiej Ziemi!

tekst: Władysław Walter Orawski ,          foto: WalOr. + J.Sikora + J.Gibiec