Główna » Wydarzenia

27.06.2012r. pożegnaliśmy śp. Andrzeja Krehuta – kuratora parafii! (16xfoto)

„Wzmacniajcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana ” – słowa wyjęte z Księgi Izajasza 35.3 , były przewodnimi słowami podczas uroczystości pożegnania śp. Andrzeja Krehuta – jaka odbyła się w środę 22.czerwca br. w ewang. kościele Św. Trójcy w Skoczowie. Zmarły był długoletnim członkiem Rady Parafialnej zaś przez ostatnie 16 lat pełnił funkcję Kuratora parafii.  Był również

 członkiem Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelickiego .  Uroczystość pożegnania człowieka oddanego w służbie Bogu i  Kościołowi zgromadziła oprócz rodziny, znajomych, przyjaciół , sąsiadów również  parafian przybyłych z filiałów z Pierśćca, Simoradza, Dębowca oraz grono  byłych i obecnych członków Rady Parafialnej.  Okolicznościowe kazanie oparte na w/w słowach wygłosił proboszcz  ks. Adam Podżorski. Na zakończenie uroczystości w kościele, II proboszcz ks. Mirosław Czyż , odczytał listy kondolecyjne, które przesłali Biskup Kościoła E-A w RP – ks. Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A ks.Paweł Anweiler  oraz Poseł na Sejm RP  – Czesław Gluza. Uroczystość uświetniły chóry „Gloria” (żeński, mieszany i męski) śpiewu, którego  zmarły był sympatykien i wielbicielem. Śp. Andrzej Krehut spoczął na miejscowym ewangelickim cmentarzu w jego starszej części, gdzie słowa pożegnania i modlitwy oraz podziękowań  wygłosili w/w. skoczowscy proboszczowie oraz wikary  ks. Robert Penczek. …”Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Władysław Walter Orawski ,  foto: WalOr.     

   

.