Główna » Wydarzenia

23.05.12r. Przedstawiciele chórów obradowali w Skoczowie.

W środę dnia 23.05.br. w sali chóru „Gloria” w Skoczowie spotkali się przedstawiciele chórów i orkiestr  Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A.  Spotkanie zostało zorganizowane przez  nowo powołany skład 6-osobowej Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr, której  przewodniczy od dnia 02.04. 2012r.  ks. radca Roman Dorda, proboszcz  z Goleszowa.   Uczestników przywitał skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski natomiast zebranie prowadził nowo powołany

przewodniczący  Komisji. Udział w zebraniu wzięło 35 uczestników; dyrygenci chórów i orkiestr, prezesi i przedstawiciele chórów działających w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A. W sumie w Diecezji działa 35 chórów i prawie tyle samo  zespołów młodzieżowych i chórów dziecięcych. Podczas spotkania wspólnie zastanawiano się nad dalszą kontynuacją i rozwojem tej wspaniałej służby muzykowania i śpiewu.  Szczegółowo mówiono i podsumowano organizację  Diecezjalnego Wiosennego  Zjazdu Chórów jaki odbył się 22.04.12r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie, który został bardzo pozytywnie oceniony.  Postanowiono nadal kontynuować to tradycyjne od lat „Święto Chórów” poszerzając zjazdowy program  o występ orkiestr z sugestią  częściowego łączenia występujących chórów. Przyszłoroczny Wiosenny Zjazd w Cieszynie zaplanowano na dzień 21.04.2013r.  Kolejnym tematem było omówienie spraw dotyczących VIII  Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, który odbędzie się w dniu 30.06.12r. w amfiteatrze w Jaworzu. Przedstawiciele organizatora, którym jest parafia E-A w Jaworzu, zapoznali zebranych  z planowanym przebiegiem koncertu.  Zebrani podjęli również decyzję kontynuowania Jesiennych Zjazdów Chórów, które wstępnie  zaproponowano w tym roku przeprowadzić  w Brennej i Jaworzu.  Wybór miejsca wymaga jeszcze akceptacji miejscowych  Rad Parafialnych i Proboszczów.  Skarbnik DKChiO podał zebranym  rozliczenie finansowe i przyszłościowe zamierzenia w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność i organizację chórowych masowych imprez.  W dniach 27-28.10.12r. Jubileusz 100-lecia będzie obchodził Chór Parafialny w Jaworzu. Ustalono również termin kolejnego spotkania przedstawicieli chórów  i orkiestr, który tym razem odbędzie się w plenerze w dniu 8 września br. w Wiśle. W celu lepszego kontaktu, przekazu informacji i współpracy między chórami  uaktualniono dane tele- adresowe, które po opracowaniu otrzyma każdy chór i zespół. Konstruktywna dyskusja uczestników skoczowskiego spotkania w omawianiu przyszłościowych spraw chórów i zespołów skupiających prawie, że ok. 1800 osób,  świadczy o trosce i chęci  kontynuowania tradycji  śpiewu i muzykownia w ewangelickich parafiach.

Władysław Walter Orawski           foto: ox.pl