Główna » Wydarzenia

09.03.12r. – Pożegnano śp. Tadeusza Michnę (4xfoto)

W piątek 9 marca 2012r. w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie odbyło się  nabożeństwo pożegnalne  śp. Tadeusza Michny (64 l.) z Iskrzyczyna.  Zmarły był znanym w środowisku  społecznikiem i człowiekiem bardzo uczynnym. W swoim życiu pełnił wiele społecznych  funkcji m.in. był sołtysem w Iskrzyczyna,  radnym w gminie Dębowiec, także  wiele lat pracował  w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej. W miarę możliwości bezinteresownie wspomagał ludzi potrzebujących, którzy

tej pomocy oczekiwali. Za swoją społeczną  działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m.in. w 1998 roku otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki. Społeczną aktywność przejawiał również w parafii ewangelickiej w Skoczowie gdzie przez kilka kadencji był członkiem Rady Parafialnej.  Zawsze chętnie  bezinteresownie angażował się w wykonywanie  pilnych prac gospodarczych w parafii a w szczególności związanych  z pracami dekarskimi.   W uroczystości pogrzebowej , której przewodniczyli skoczowscy proboszczowie ks. Adam Podżorski i ks. Mirosław Czyż oprócz Rodziny wzięła udział wielka rzesza znajomych, przyjaciół, sąsiadów, kolegów strażaków. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mirosław Czyż, który oparł je na  na słowach … „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7). Rzeczywiście  życiorys Zmarłego wpisywał się w treść wybranego  Bożego Słowa . Świadom swej choroby i zbliżającej się śmierci odszedł w dniu 6 marca br. pogodzony i pojednany z Bożą Wolą.   Śp. Tadeusz Michna był również  przychylny działalności chóru „Gloria”, w którym od lat śpiewa małżonka Marta.  Podczas pożegnalnej uroczystości  śpiewały trzy chóry skoczowskiej „Glorii” (żeński, męski i mieszany). Zmarły został pochowany w rodzinnym grobie na ewangelickim  cmentarzu w Skoczowie zwanym „starym”. Nad grobem słowa pożegnania i podziękowania wygłosił proboszcz  ks. Adam Podżorski.  ...”Kto pozostaje tam, gdzie odnalazł swój dom, zasługuje na długotrwałe w nim szczęście”.        

tekst: WalOr.      foto: M. Sułkowska, WalOr.

.