Główna » Wydarzenia

25.rocznica śmierci ks. Jan Nogi

Przed 25. laty w dniu 7 stycznia 1987 roku w drodze do domu  zmarł nagle i niespodziewanie ks. Jan Noga, który od 1959 roku pełnił służbę w skoczowskiej ewangelickiej parafii  wpierw jako  administrator a od 1960 roku do 1986 roku pełnił służbę proboszcza.  Ks. Jan Noga  dał się poznać nie tylko jako człowiek dbający o duchowy rozwój  parafii ale również jako dobry gospodarz dbający o powierzone mienie  parafialne, które nie tylko wyremontował ale z Jego inicjatywy dodatkowo  rozbudowywał.  Nie sposób opisać wszystkie

zasługi  jakie pozostawił po sobie  śp. ks. Jan Noga. Jego dokonania  pozostawiły  trwały ślad  w historii skoczowskiego zboru do dnia dzisiejszego. Za jego kadencji m.in. został przeprowadzony gruntowny kapitalny  remont kościoła ewang.  Św. Trójcy w Skoczowie łącznie z położeniem nowych tynków zewnętrznych kościoła oraz z całkowitą wymianą  drewnianej konstrukcji wieży wraz z  zainstalowaniem w miejsce jednego trzech dzwonów. Było to bardzo wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne dla całej skoczowskiej parafii. W organizacji prac remontowych  służył również pomocą ówczesny II proboszcz ks. Andrzej Czyż późniejszy długoletni proboszcz skoczowskiej parafii.   Ks. Jan Noga  oprócz zdolności duszpasterskich, organizatorskich przejawiał również zdolności pisarskie. Za życia  napisał wiele pieśni oraz  tekstów do których muzykę opracowywał  jego syn Bolesław. Również zdolności pisarsko- kompozytorskie odziedziczyła po ojcu córka  Aniela, długoletnia skoczowska organistka. W niedzielę 8 stycznia 2012r. podczas niedzielnego nabożeństwa, w modlitwach dziękowano Bogu za życie i oddaną  służbę  śp. ks. Jana Nogi, którą poprowadził obecny proboszcz skoczowskiej parafii  ks. Adam Podżorski. Śpiewał również  Chór „Gloria”, który specjalnie wykonał dwie pieśni autorstwa  ks. Jana Nogi z  muzyką opracowaną przez syna Bolesława.-  „Kochan ten kościół” oraz  „Modlitwa wieczorna”       ..,,Kocham ten kościół dziś w masztach rusztowań, aby pięknością nową znowu lśnić, gdy odbudowa będzie gotowa, zaczniesz ty i zbór nowym życiem bić. Kocham ten kościół ,kocham razem z tobą zborze skoczowski Kaplicówki skarb. Chcę jemu, Bogu być wiernym do grobu, by potem z Panem wejść do Jego chwał”. (fragment pieśni do słów ks. J. Nogi – 1983) .  Na zdjęciach remont kościoła w latach 1980-1983.

WalOr.   zdj. arch.

.