Główna » Wydarzenia

W „Wieściach” nie tylko o Glorii. ( 6xfoto-kopie)

Grudniowy numer  Informatora Samorządowego „Wieści Skoczowskie” nr 12/107/2011, zamieścił na łamach relację z uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, która odbyła się w dniu 11 listopada 2011r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W części artystycznej tej uroczystości zaprezentowały się zespoły i chóry z  Gminy Skoczów.  Oprócz Dziecięcego Zespołu Folkorystycznego z Pogórza i Pierśćca, przedszkolaków Nadii i Pawełka z Kiczyc, uczennic z SP-2 oraz Zdzisława Bogudy z programu TV „Bitwy na głosy”, wystąpiły również 

 Chór „Gloria” oraz Zespół żeński „Vocalis” działający w parafii ewangelickiej w Skoczowie. Program artystyczny cieszył się wielkim powodzeniem o czym świadczyły gromkie oklaski jakimi nagradzano wykonawców.   Była to znakomita okazja i promocja prowadzonej działalności kulturalnej w skoczowskiej Gminie.

.

WalOr.  foto: R. Stelmaszczyk