Główna » Wydarzenia

„Zawsze będziesz z nami!” (8xfoto)

Zawsze będziesz z Nami ” ,taki napis widniał na szarfie wieńca, który wspólnie zanieśli chórzyści  skoczowskiej „Glorii” na miejsce wiecznego spoczynku swojej długoletniej koleżanki i chórzystki śp. Anny Śliwka.  Mimo swoich  85 lat,  do końca  dni była aktywną członkinią  ukochanego przez nią  skoczowskiego Chóru „Gloria”.  Zawsze można było liczyć nie  tylko na Jej  sopranowy głos ale także na pomoc i wręcz artystyczne, florystyczne uwielbienie piękna.  Uroczystość pożegnania odbyła się  w ewangelickim kościele w dniu 3 listopada br. w Ustroniu, skąd pochodziła, gdzie była konfirmowana oraz spędziła więlkszość życia.  Ostanie 30 lat życia mieszkała w Skoczowie,  dlatego  w uroczystości pożegnania oprócz miejscowego  ustrońskiego proboszcza ks. Piotra Wowrego  uczestniczył również skoczowski proboszcz  ks. Adam Podżorski, który wygłosił  pożegnalne  kazanie . Śpiewały skoczowskie chóry „Gloria”:  żeński pod dyr. Gabrieli Targosz oraz męski i mieszany pod dyr. Bolesława NogiŚp. Anna Śliwka spoczęła  w rodzinnym grobie  na miejscowym ewangelickim cmentarzu. …”Nie ten żył długo i liczne miał lata, lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla Boga, bliskich i świata. „

tekst:Władysław W. Orawski   foto: Jadwiga Zipser, WalOr.

.