Główna » Wydarzenia

Skoczowski akcent w Zemianskich Kostolanach-Słowacja (12Xfoto)

W niedzielę w dniu 13.11.20011r. delegacja parafii ewangelickiej ze Skoczowa wziąła udział w uroczystości 275- lecia kościoła w Zemianskich Kostolanach na Słowacji, który przynależy do parafii w Previdzy a z którą skoczowska parafia utrzymuje partnerskie kontakty.  Uroczystość , którą rozpoczął miejscowy dozorca zboru inż. Jan Kunesz (odp. kuratora) zgromadziła w tym dniu w małym zabytkowym kościółku oprócz miejscowych zborowników, również zaproszonych gości oraz  delegacje partnerskich zborów. Rolę  gospodarza pełniła mgr Blanka Kostelna (zborova farerka), która zapoznała uczestników z ciekawą

 

 historią kostolanskiego kościółka zaś okolicznościowe kazanie wygłosił senior Turćianskieho Senioratu mgr Jozef Havrila. Uroczystość uświetnił występ dzieci oraz miejscowego chóru mieszanego. Na zakończenie pozdrowienia i życzenia przekazały polskie delegacje przybyłe na uroczystość z Goleszowa i Skoczowa. W imieniu skoczowskiej parafii pozdrowienia przekazał II proboszcz ks. Mirosław Czyż, któremu towarzyszyli członkowie zarządu chóru „Gloria” Anna i Piotr Gruszczykowie. Uroczystość zakończono przy rodzinnym grobie Zofii i Zygmunta Kosztolan, którzy byli fundatorami kościoła zbudowanego w latach 1699-1701 a który już w 1710 roku został odebrany przez katolików.  W 1736 roku   po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń  od cesarza KarolaVI i wydaniu pozwolenia przez radę miejską, zbudowano kolejny obecny kościółek, który wraz z dzwonnicą i domem parafialnym służy miejscowym ewangelikom już 275 lat.   

tekst: WalOr.     foto; Piotr Gruszczyk

.