Główna » Wydarzenia

Skoczowianie w Dudincach -Słowacja (12xfoto)

W dniach 05-06.11.br. ewangelicki zbór w Dudincach na Słowacji obchodził uroczystość 15-lecia zbudowania i poświęcenia swojego kościoła. Na uroczystość została również zaproszona  delegacja parafii ewangelickiej ze Skoczowa, która utrzymuje z Dudincami parnerskie kontakty zapoczątkowane przez Chór „Gloria” w 2006 roku   W sobotę 05.11.br. odbyło się prawie 4. godzinne  rocznicowe nabożeństwo połączone z akcentami rocznicy  Reformacji oraz  koncertem zespołów i chórów. Miejscowy proboszcz ks. Ludovit Hroboń  oraz biskup  mgr S. Sabol  wygłosili okolicznościowe  kazania na temat służby Bożej w Kościele w świetle  nurtów Reformacji. W części koncertowej  wystąpił miejscowy chór mieszany, chór z miejscowości Pleśovice, grupa śpiewacza z partnerskiej ewangelickiej parafii  z m. Freudenstad (Niemcy) oraz Zespół Młodzieżowy  „Datelinki”z Dudiniec. Zaprezentowano również pokaz multimedialny obejmujący  historię budowy kościoła (kliknij -zobacz!)  W niedzielę dnia 06.11.br. odbyły się

główne uroczystości 15-lecia kościoła z udziałem duchowieństwa z różnych parafii, zaproszonych gości, przybyłych wiernych z okolicznych zborów oraz  licznej rzeszy Dudinczan. Kazanie wygłosił biskup mgr S. Sabol. W końcowej części uroczystości na ręce miejscowego pastora ks. L. Hrobonia  oraz dozorcy (odpowiednik polskiego kuratora  zboru) p. mgr Bohuslava Benucha – inicjatora budowy kościoła, przekazano życzenia oraz pozdrowienia  od parafii Nadlac (Rumunia), z parafii Marl i Freudenstad (Niemcy). Pozdrowienia i życzenia przekazała również delegacja ewangelickiej parafii ze Skoczowa reprezentowana przez członków Prezydium Rady Parafialnej p. W. Orawskiego i p. R. Pszczółkę  w małżonkami. Uroczystość zakończyła się  wspólnym obiadem w miejscowym  pięknym   Hotelu „Mineral” gdzie m.in. wstępnie nakreślono perspektywiczne plany kontynuowania rozpoczętych  kontaktów pomiędzy Nadlakiem (Rumunia), Dudincami (Słowacja) a Skoczowem (Polska).  Chęć włączenia się w organizację „Spotkań Narodów” wyraziła także  niemiecka delegacja z Marl reprezentowana przez ks. Helmuta Dreiera, długoletniego wypróbowanego przyjaciela skoczowskiej parafii i Chóru 'Gloria”.

WalOr.

.