Główna » Wydarzenia

Razem za Ojczyznę! w Skoczowie (8xfoto)

Coroczną tradycją  jest, że w dniu Święta Niepodległości w Skoczowie odbywają się modlitwy za Ojczyznę raz w kościele katolickim ap. Piotra i Pawła  raz  w kościele ewangelickim Św. Trójcy.  W tym roku w dniu 11.11.11r. wspólne ekumeniczne nabożeństwo odbyło się w kościele ewangelickim. Przedtem jednak na skoczowskim Rynku przeprowadzono ceremonię złożenia raportu Burmistrzowi Skoczowa przez Kompanię Honorowę OSP Gminy Skoczów po czym nastąpił  przemarsz pod Pomnik „Poległym za Polskość Śląska” gdzie

przy brzmieniu  werbli,  kwiaty i wieńce złożyły: władze samorządowe Skoczowa,  przedstawiciele organizacji partyjnych i związkowych,  delegacje organizacji pozarządowych, delegacje zakładów pracy, firm, delegacje szkół  oraz mieszkańcy.  Po przemarszu ulicami Skoczowa i przybyciu do ewangelickiego kościoła   o godz. 9:30 rozpoczęło się ekumeniczne nabożeństwo, które poprowadził  ewang. proboszcz ks. Adam Podżorski w asyście ks. prałata Alojzego Zubera z parafii rz.-katol. oraz II proboszcza ewang. parafii ks. Mirosław Czyża.  Słowa pozdrowień przekazała również burmistrz Skoczowa  Janina Żagan. Podczas uroczystości śpiewał chór mieszany,żeński i męski  „Gloria”.

WalOr.

.