Główna » Wydarzenia

Laureaci jednej parafii. (6xfoto)

 Kryterium przyznawania Laurów Ziemi Cieszyńskiej to  przede wszystkim wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla gmin Regionu Cieszyńskiego, które swoją działalnością wniosły pozytywne wartości i które mogą zostać uznane za godne naśladowania i polecenia. Nie ma tu żadnego znaczenia wyznanie czy światopogląd wyróżnionych. Laury są  przyznawane co roku  przez poszczególne samorządy Ziemi  Cieszyńskiej  gdzie w  przykładnej zgodzie i wzajemnym poszanowaniu żyją ludzie różnych wyznań.  W tym roku  decyzją   samorządowych gremiów, wyróżnienia otrzymało  3. laureatów przynależący do skoczowskiej parafii ewangelickiej.  Karol ŚLIWKA -artysta grafik z Warszawy pochodzący z Harbutowic autor m.in znanego znaku graficznego „skarbonki'” Banku PKO czy rzeźby ks. dr M. Lutra w skoczowskim kościele,otrzymał wyróżnienie przyznane przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.  Gmina Dębowiec przyznała wyróżnienie  Józefowi BRONOWSKIEMU – cenionemu w środowisku strażakowi z Simoradza, zaś Rada Miejska  Skoczowa przyznała  tegoroczny laur  Władysławowi  Walterowi   ORAWSKIEMU społecznikowi i długoletniemu prezesowi skoczowskiego chóru „Gloria”-  (czytaj!). W  załączeniu przedstawiamy sylwetki  trzech Laureatów Srebrnej Cieszynianki przynależący do skoczowskiej ewangelickiej parafii.  GRATULUJEMY !