Główna » Wydarzenia

27.11.2011r. Parafialne wybory (8xfoto).

W miesiącu lutym w 2012r. kończy się kadencja  5. letniej działalności  gremów parafii ewangelickiej w Skoczowie dlatego też zgodnie z wymogami kościelnych regulaminów w dniu 27.11.br przeprowadzono wybór nowego składu świeckich członków ;  Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego. Po wcześniej już przeprowadzonych wyborach w filiałach skoczowskiej

parafii ewangelickiej ; w Simoradzu (13.11.br.), w Dębowcu (20.11.br.) i w  Pierśćcu (20.11.br.), przyszła kolej na przeprowadzenie wyborów w dniu 27.11.br. w Skoczowie w wyniku, których w tajnym głosowaniu, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do poszczególnych parafialnych  gremiów  wolą wyborców (parafian ) dokonano wyboru , łącznie z wcześniej wybranymi przedstawicielami filiałów;  25 świeckich przedstawicieli  do Rady Parafialnej, 35- do Komitetu Parafialnego, 3. do Komisji Rewizyjnej  oraz 6. delegatów, którzy będą reprezentować skoczowską parafię w Synodzie Diecezjalnym.  Nowo-wybrane gremia złożą uroczyste ślubowanie w dniu 2 lutego 2012 r.   Wiecej o wyborach na internetowej parafialnej stronie.

WalOr.    foto:  Jan Chwastek

.