Główna » Wydarzenia

śp.Marzena Sikora -wspomnienie !

”Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego” ,  to  słowa Psalmu 116,15, które  m.in. zostały zacytowane podczas  uroczystości pożegnania  przedwcześnie zmarłej śp. Marzeny Sikora z Wilamowic k/Skoczowa. Zmarła była nauczycielką, katechetką oraz wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie, Szkółek  Niedzielnych oraz  wzorową żoną i matką trzech  chłopców. Była również  przykładem wiary w Boga dlatego słowa wybranego Psalmu stanowiły odzwierciedlenie Jej ziemskiego życia. Zmarła, śp. Marzena Sikora , którą

pożegnaliśmy w dniu 21.09.br. podczas uroczystości żałobnej w skoczowskim ewangelickim kościele św. Trójcy  przeżyła zaledwie 40 lat.  Oprócz męża, dzieci oraz najbliższej rodziny w uroczystości pożegnania udział wzięli  liczni znajomi, przyjaciele, koleżanki i koledzy, sąsiedzi, a przede wszystkim grono współpracowników oraz wielka rzesza dziatwy szkolnej, którą uczyła i  kochała. Zmarła  w cieszyńskim szpitalu zaledwie po 4 dniach od pierwszych objawów niespodziewanej choroby.  W uroczystości pożegnania uczestniczyli księża skoczowskiej parafii ewangelickiej św. Trójcy:  ks. Mirosław Czyż oraz  ks. Adam Podżorski, który wygłosił pożegnalne kazanie oraz księża z parafii rzym.-katol.  ks. Przemysław Sawa i ks. Dariusz Kocan.   Słowa pożegnania i podziękowania przekazała również  p. Halina Gatner- dyrektor ZS nr1 w Skoczowie.  Atmosferę żalu i zadumy nad mijającym życiem dopełniła  pieśń „Ojcowski dom to istny raj” zaśpiewana na zakończenie uroczystosci w kościele przez  szkolny dziecięcy chór wspomnanej szkoły, w której zmarła pracowała i była przykładnym wzorem nauczyciela.  Podczas uroczystości śpiewał również  Zespół „Vocalis”  oraz  chór żeński i mieszany „Gloria”  Wielka rzesza uczestników pogrzebu towarzyszyła zmarłej w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie.  ” Błogi raju, błogi raju, świętych uciech szczęsny kraju! W cieniu drzew Twych są zbawieni, jakby słodkim snem uśpieni. Daj im Panie posiąść raj!”.

Władysław, Walter Orawski.  foto: WalOr.

 

.