Główna » Wydarzenia

Męska część „Glorii” w Trzanowicach -(Czechy) – 5xfoto

W niedzielne pogodne dopołudnie w dniu 11.09.br. męska część skoczowskiego chóru „Gloria” wraz z proboszczem ks. Adamem Podżorskim udała się na zaproszenie ks. Tomasza Tyrlika do zaolziańskich Trzanowic (Czechy) aby wziąć udział w uroczystościach 80. lecia miejscowego ewangelickiego kościoła . Nazwa miejscowości Trzanowice, którą zamieszkuje aktualnie ok. 1000 osób (20%  mieszkańców deklaruje pochodzenie polskie),  wywodzi się z rodu słynnego teologa i poety Jerzego Trzanowskiego dla upamiętnienia którego 1956 roku  postawiono jego pomnik. Ciekawostką historyczną jest fakt ,że w okresie międzywojennym Trzanowice dwukrotnie znajdowały się w granicach Polski w 1918-19  i 1938-39.  Miejscowy k0ściół ewangelicki zbudowano w latach 1927-1931 wg projektu znanego ówczesnego architekta Tadeusza Michejdy. Trzanowicka ewangelicka parafia liczy 650 wiernych. Niedzielną uroczystość  rozpoczęto od  zaśpiewania wspólnej pieśni stosownej  do okoliczności; ” Boża obecność dziś wypełnia miejsce to, odczuwamy Jego łaskę, Jego moc.” Nabożeństwo poprowadził miejscowy proboszcz ks. Tomasz Tyrlik oraz skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas uroczystości śpiewał  chór męski „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi.  Wyjazd do zaolziańskich Trzanowic  był niezapomnanym i wyjątkowym  przeżyciem  dla wszystkich uczestników tej uroczystej urodzinowej rocznicy kościoła.  DZIĘKUJEMY!                                                                                                      

WalOr.     foto: Jerzy Sikora

.