Główna » Wydarzenia

5-lecie kościoła ewangelickiego w Ogrodzonej. (16xfoto)

W niedzielę 4 września 11r. odbyła się w Ogrodzonej k/Cieszyna rocznicowa uroczystość 5. lecia poświęcenia   kościoła ewangelickiego, który został zbudowany w miejscu istniejącej od 1877  roku kaplicy cmentarnej. Dawna kaplica w której odbywały się nabożeństwa, lekcje religii a  przede wszystkim pogrzeby, mimo dokonania na przestrzeni lat, kilku przeróbek budowlanych  okazała się wciąż za mała, dlatego w 2002 roku podjęto decyzję o budowie nowego kościoła, który został  oddany i poświęcony w dniu 3 września 2006 roku. Obecnie kościoł ewangelicki  w Ogrodzonej jest

zaliczany do jednych z ładniejszych budowli sakralnych do której częściowo wkomponowano stylistykę architektury byłej  kaplicy.  Niedzielne rocznicowe nabożeństwo  odprawili ks. Grzegorz Brudny z Cieszyna oraz II proboszcz skoczowskiej parafii ks. Mirosław Czyż , który również wygłosił okolicznościowe kazanie.  Podczas uroczystości wystąpił skoczowski chór męski „Gloria” oraz Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej.

Władysław, Walter Orawski ,  foto: H. Noga, W. Orawski

.