Główna » Wydarzenia

Nowy Sącz gościł cieszyniaków (12xfoto)

W dniach 06-07.08.2011r. skoczowski Chór „Gloria” oraz Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej  Kościoła E.A. wzięli  udział w uroczystościach  225-lecia kościoła ewangelickiego Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Historia kościoła i parafii w Nowym Sączu jest bardzo bogata i ciekawa.  Początki ewangelicyzmu na  Sądecczyźnie odnotowano w  XVI wieku, kiedy to powstało na tym terenie wiele ewangelickich parafii. W 1786 roku m.in. założono parafię i przystąpiono do  budowy kościoła oraz szkoły wyznaniowej w sądeckich Stadło. Czternaście lat później sądecczanie zakupili zabudowania pofranciszkańskie z kaplicą w Nowym Sączu. W 1802r. powstała parafia w Nowym Sączu wyłoniona na bazie parafii macierzystej w Stadło. Nieco później zostaje założona szkoła ewangelicka. W tym czasie w 34 miejscowościach Sądecczyzny zamieszkiwało 1073 osoby wyznania ewangelickiego. II wojna światowa i rok 1945 – zamyka jednak długie dzieje aktywnych i liczebnych wówczas dwóch zborów sądeckich w Stadło i Nowym Sączu  ze swoimi filiałami i szkołami i rozpoczyna zapis dziejów jednej z najmniejszych parafii Kościoła Ewangelickiego–Augsburskiego  w powojennej Polsce. Mimo to wiara i upór mniejszości ewangelickiej  przyniosły efekty. W roku 1991 –  byłe upaństwowione budynki klasztorne będące własnością Kościoła Ewangelickiego zostają zwrócone parafii w Nowym Sączu. W roku 2009 rozpoczęto gruntowny remont kompleksu klasztornego, prowadzony staraniem Rady Parafialnej, który potrwa do końca roku 2011. Parafia ewangelicka w Nowym Sączu-Stadło  administracyjnie należy do Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Obecnym proboszczem administratorem parafii  jest ks. Dariusz, Sławomir Chwastek. Jubileuszowe uroczystości 225-lecia kościoła w Nowym Sączu-Stadło, rozpoczęły się w sobotę dnia 06.08.br. koncertem skoczowskiego Chóru „Gloria” ,zaś główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości i parafian odbyły się w niedzielę 07.09.br. Rocznicowe nabożeństwo poprowadzili ks. Adam Podżorski skoczowski proboszcz oraz miejscowy proboszcz adm. ks. Dariusz Chwastek. W niedzielnych uroczystościach  również uczestniczyły Chóry „Gloria” oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej.  Korzystając z okazji pobytu na Sądecczyźnie, skoczowianie zwiedzili również  Sądecki Park Etnograficzny wraz z  odrestaurowanymi 20. obiektami tworzącymi  Miasteczko Galicyjskie z pięknym ratuszem. Miasteczko zostało zrekonstruowane dzięki środkom otrzymanym z Unii Europejskiej i oddane dla zwiedzających w maju br.

Tekst: Władysław W. Orawski,  foto: Piotr Gruszczyk