Główna » Wydarzenia

Rumuński Nadlac połączył serca trzech narodów!(fotorelacja)

 W rumuńskiej miejscowości Nadlac, w dniach 16-18.07. br. odbyło się spotkanie  Słowaków, którzy przyjechali  z miejscowości Dudince,  Polaków ze Skoczowa oraz Rumunów  z Nadlac.  ” Spotkanie Narodów”  miało charakter  integracji poprzez  organizację ekumenicznych  spotkań nie tylko przy muzyce i śpiewie ale także podczas wspólnych modlitw, organizowanych wycieczek, quizów i zabaw. W atmosferze wielkiej przyjaźni i serdeczności  przebiegało to spotkanie. Słowacka  grupa  przyjechała do Nadlac z zespołem dziecięco -młodzieżowym „Datelinky” oraz z chórem mieszanym. Polskę reprezentował

zespół „Vocalis” kierowany przez Daniela Cichego oraz grupa chórzystów skoczowskiej  „Glorii”, Rumunię, chór dziecięco – młodzieżowy oraz  mieszany. Nie sposób opisać wszystkie atrakcje jakie  przygotowały poszczególne nacje. Odbyły się dwa wspólne ponad dwugodzinne koncerty w miejscowym ewangelickim kościele (17 i 18.07.). Zorganizowano  wycieczkę do miejscowości Arad połączoną z możliwością kąpieli w miejscowym Aqua Park,  wycieczkę do klasztoru  ortodoksyjnego w Hodos-Bodrog. Oprócz atrakcji turystycznych wszyscy uczestnicy spotkania  wzięli udział w niedzielnym  nabożeństwie ekumenicznym  w kościele ewangelickim w Nadlac, którą poprowadził miejscowy proboszcz ks. senior Gheorghe Balint. Mimo  różnic nie tylko językowych, etnicznych  i wyznaniowych w  modlitwach wyrażanych w słowie i śpiewie, dziękowano Bogu za możliwość spotkania się ludzi pragnących współpracować w imię jedności i pokoju.   Część uczestników spotkania  została również zaproszona do udziału w nabożeństwie w kościele prawosławnym, którego wyznawcy stanowią większość wyznaniową w Rumunii.   Niewątpliwą atrakcją „Spotkania Narodów” w Nadlac były codzienne  integracyjne spotkania w plenerze podczas, których oprócz  wspólnych zabaw, gier, quizów, nauki piosenek, tańców, serwowano posiłek typowy dla danego kraju.  Grupa polska przygotowała jajecznicę na boczku  prawie z 500 jaj oraz kiełbasę z grilla, którą serwowano w sobotę (16.07.)   podczas  „Dnia Polskiego”. Serwowano również skoczowskie kołaczyki. Grupa słowacka zorganizowała niedzielne spotkanie (17.07.), które odbyło się  po wieczornym koncercie chórów i zespołów. Podczas wspólnej zabawy wszystkich uczestników ugoszczono  pikantnym gulaszem oraz spaghetti  z serem oraz sosem pieczarkowym. Trzeci dzień spotkania (18.07.)  organizowali Rumuni, którzy w godzinach dopołudniowych przeprowadzili  w Lasku Miejskim  terenowy quiz biblijny zaś po  kolejnym wieczornym koncercie, wszystkich zaproszono  na   mięsno- fasolową zupę, rumuńskie gałuszki oraz grillowane mięso.   Dzięki wielkiemu zaangażowaniu primatora (burmistrza) miasta Nadlac p.Vasile Ciceaca z małżonką  a także  ks.seniora  Gheorghe Balinta  oraz kuratora (dozorcy ?) , Judyty i Pavla Mokos, Any Istrate z mężem  z miejscowej parafii ewangelickiej parafii oraz  Rodziny Benuch ze Słowacji i samych mieszkańców Nadlac,  nie było by możliwe przeżyć  tak wiele wspólnej radości .   Grupa polska  z rąk burmistrza miasta Nadlac  otrzymała dyplom i podziękowania za najlepiej zorganizowaną i aktywną ekipę nadlackiego spotkania. „Spotkanie Narodów” w Nadlac  przeszło już do historii, postanowiono jednak nadal kontynuować tę formę spotkań z planami  poszerzenia o reprezentacje innych narodów naszego wspólnego domu jakim jest Europa. W drodze powrotnej polska ekipa zwiedziła jeszcze z przewodnikiem turystycznym  stolicę Węgier- Budapeszt.

Władysław, Walter Orawski.      foto;  Ana Istrate ,Natii Pieszka, Paweł i Jan Chwastek

.