Główna » Wydarzenia

„Spotkanie Narodów” w Rumunii (16-18.07.11r.)

Międzywyznaniowy Zespół „Vocalis” i grupa chórzystów z chóru „Gloria” będą reprezentować Skoczów podczas „Spotkania Narodów” , które jest organizowane w dniach 16-18.07.11r.w miejscowości Nadlac w Rumunii.  W spotkaniu oprócz Polaków wezmą udział  Słowacy oraz Rumuni. Jest również możliwy udział Słowaków mieszkających w Serbii.  W programie zaplanowano spotkania organizowane przez poszczególne nacje. Będą to  koncerty, integracyjne debaty  a także przygotowywanie posiłków charakterystycznych  dla  danego kraju (regionu). Grupa skoczowska  czyni już intensywne przygotownia do organizacji  „Dnia Polskiego”, który

zaplanowano w sobotę dnia 16.07.br. Oprócz koncertu  zespołu „Vocalis ” będzie również pokaz  multimedialny o Polsce, Skoczowie oraz o historii wspólnych kontaktów pomiędzy Skoczowem, słowackimi Dudincami oraz rumuńskim  Nadlac. Kontakty te zostały zapoczątkowane w 2006 roku przez skoczowski chór „Gloria”, który gościł już w Dudincach i Nadlac. W 2007 roku Skoczów odwiedził słowacki  dziecięco – młodzieżowy zespół „Datelinky” z Dudiniec zaś w 2010 roku gościliśmy w Skoczowie rumuński chór z Nadlac.  Doszło wówczas także do spotkania burmistrza (primatora) Nadlac p. Vasila Ciceac z burmistrzem Skoczowa p. Janiną Żagan gdzie wstępnie omówiono plany tegorocznego spotkania w Rumunii. Mimo braku wsparcia  grantowego, skoczowska 48 -osobowa ekipa będzie uczestniczyć w „Spotkaniu Narodów” w Rumunii  na własny koszt  aby skorzystać z zaproszenia  i przy okazji  zapromować  Skoczów oraz Śląsk Cieszyński  w tym rejonie  naszego EUROPEJSKIEGO  WSPÓLNEGO  DOMU.

WalOr.