Główna » Wydarzenia

Rewelacyjny koncert w Dębowcu! (8xfoto)

Zgodnie z zapowiedziami i przewidywaniami koncert jaki odbył się we wtorek w dniu 07.czerwca br.w kościele ewangelickim w Dębowcu  przyniósł jego słuchaczom i uczestnikom wiele duchowych i artystycznych przeżyć.  Bogaty i urozmaicony  program koncertu wypełnił występ miejscowego Chórku Dziecięcego, Chóru mieszanego, Zespołu instrumentalnego oraz ukraińskiego zespołu żeńskiego „Te Deum”, który przyjechał na Śląsk Cieszyński z Charkowa. Wszystkie występujące chóry i zespoły pokazały,

że mimo amatorskiej profesji  można swoimi występami  przekazać potencjalnemu słuchaczowi wiele radości z tego co wspólnie robią. Do rewelacji można zaliczyć występ ukraińskiego zespołu żeńskiego „Te Deum”, który brawami na stojąco został zmuszany do bisowania. Jego występ na długo pozostanie w pamięci uczestników koncertu.  Jeszcze tylko dwa koncerty z udziałem  tego zespołu, odbędą się na Śląsku Cieszyńskim; w Skoczowie w środę 08 czerwca br. oraz w czwartek 09 czerwca br. w Dzięgielowie. Oba koncerty odbędą się w miejscowych kościołach ewangelickich.   Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać  śpiewu „ukraińskich słowików”  bo jest to niepowtarzalna okazja – WARTO!

WalOr.

.