Główna » Wydarzenia

148.-rocznica ewang. kościoła w Skoczowie (8xfoto)

                          Przed 148. laty w niedzielę w dniu 31 maja 1863r. w Święto Trójcy Świętej, po długich 14.- letnich staraniach i otrzymaniu wszelkich pozwoleń-zezwoleń, nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę skoczowskiego ewangelickiego kościoła.  To wielkie, radosne i  historyczne wydarzenie w historii skoczowskiego zboru obchodzone jest do dnia dzisiejszego jako pamiątka założenia kościoła.  Ewangelicki kościół w Skoczowie zbudowano w zaledwie  2 lata (1863-1865) , który poświęcono już w dniu 1 listopada w 1865r. nadając uroczyście  nazwę  Świętej  Trójcy.   W niedzielę 19 czerwca 2011r. właśnie jak co roku  w Święto  Trójcy Świętej, odbyła się

w uroczystość   pamiątki założenia i poświęcenia  kościoła, którą rozpoczęto  porankiem pieśni i muzyki.  Wystąpiły parafialne zespoły oraz  chóry; Zespół Dzwonków, Chór Dziecięcy „Nadzieja”, Zespół Młodzieżowy oraz chóry „Gloria” (żeński,męski i mieszany). W uroczystym nabożeństwie oprócz duchownych skoczowskiej parafii  z proboszczem ks. Adamem Podżorskim, wziął również udział  ks. dr Adrian Korczago, który został zaproszony do wygłoszenia uroczystego kazania.  Ks. dr Korczago pochodzi z Zabrza i mieszka obecnie w Kozakowicach. Jest członkiem Synodu Kościoła oraz pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Praktycznej Sekcji Teologii Ewangelickiej ChAT. Uroczyste rocznicowe nabożeństwo  było przekazywane na plac kościelny oraz transmitowane bezpośrednio do internetu. W godzinach popołudniowych  na placu obok kościoła oraz w ogrodzie parafialnym odbył się  Rodzinny Piknik.  Na zdjęciu głównym  jedno z najstarszych zdjęć ewang. kościoła  na tle panoramy Skoczowa.

Władysław W. Orawski        foto: arch.-wo.+Jerzy Sikora

.