Główna » Wydarzenia

Trzy koncerty na siedem głosów.

We wtorek dnia 7 czerwca br.  w kościele ewangelickim w Dębowcu odbędzie się pierwszy z trzech zaplanowanych koncertów ukraińskiego zespołu żeńskiego  „Te Deum” z Charkowa. Kolejne dwa odbędą się również w  kościołach ewangelickich;  w Skoczowie, w środę dnia 8 czerwca br. i Dzięgielowie w czwartek w dniu 9 czerwca br. Początek wszystkich koncertów o godz. 17.00.  Ukraiński żeński septet  przyjeżdża na Śląsk Cieszyński na zaproszenie skoczowskiego Chóru „Gloria”  bezpośrednio po koncertach we Wrocławiu i Dreźnie. W swoim  programie zespół śpiewa pieśni religijne  oraz ukraińskie pieśni ludowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy!  Wstęp wolny! Bezpośrednio po koncertach będą zbierane dobrowolne datki z przeznaczeniem na wsparcie  charytatywne. Informację o zespole „Te Deum” można również przeczytać w  Głosie Ziemi Cieszyńskiej w nr 21 z dnia 27.05.11r. na  str.13.

WalOr.