Główna » Wydarzenia

Koncert oraz „Dni Biblii” w Kościele ADS w Skoczowie.(12xfoto)

Siedem chórów i zespołów z cieszyńskiego regionu  zostało zaproszonych do wzięcia udziału w „Koncercie Pieśni Chóralnej” jaki odbył się w dniu 21 maja br. w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Osiedlowej w Skoczowie. Okazja była to niebywała ponieważ Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie  obchodzi w tym roku 100. lecie działalności  w służbie Bogu.  Z tej też okazji oprócz wspomnianego „Koncertu Pieśni Chóralnej”, zorganizowano również w miejscowej  sali ketechetycznej bardzo ciekawą

wystawę , najbardziej znanej ze wszystkich ksiąg świata jaką  jest Biblia. Sobotni koncert w Kościele ADS w Skoczowie przeszedł już do historii ale pozostała pamięć atmosfery  stworzonej poprzez muzykę oraz treść pieśni  śpiewanych i granych na Chwałę Bogu. Podczas trwającego blisko 2 godzinnego koncertu,  prowadzonego przez miejscowego pastora Włodzimierza Pilcha, licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję wysłuchać Chóru Ziemi Cieszyńskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Chóru „Laudate” z parafii ewangelickiej z Bładnic oraz  Zespołu wokalnego „Vocalis” , Zespołu „Dzwonków”  i Chórów „Gloria” ( żeńskiego, męskiego oraz chóru mieszanego ) z parafii ewangelickiej ze Skoczowa.   Koncert zaszczycili swoją obecnością p. Janina Żagan- burmistrz Skoczowa a także duchowni ewangeliccy; ks. Adam Podżorski i ks. Eneasz Kowalski   ze skoczowskiej parafii oraz ks. Marcin Markuzel z  Bładnic. Po koncercie wszyscy zostali  zaproszeni do zwiedzenia  wystawy, którą zatytuowano „Dni Biblii”. Codziennie do dnia 26.05. br. włącznie, w godz. od 9.00-14.00 i16-19.00.  jest możliwość jej zwiedzenia. Warto zobaczyć!!!     „Soli Deo Gloria”.

treść; Władysław W. Orawski,   foto: Piotr Gruszczyk

.