Główna » Wydarzenia

odc.6. Z cyklu „Tak było”!- Ewangelicki Dom Sierot w Skoczowie (8xfoto)

W latach 1889 – 1911 proboszczem skoczowskiej ewangelickiej parafii był ks. Andrzej Krzywoń, który również pełnił obowiązki superintendenta morawsko-śląskiego. Za jego bytności  założono nowy cmentarz ewangelicki w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej (1903r.) oraz zbudowano Ewangelicki Dom Sierot (1904-1908), obecnie budynek przy ul. Schodowej 19. Dom Sierot zbudowano przy ofiarnej pomocy ówczesnego kuratora ewang. zboru Karola Sohlicha, który pełnił także  funkcję  burmistrza Skoczowa w latach  1894-1910. Za kadencji burmistrza Karola Sohlicha zbudowano

kanalizację oraz wodociąg na ul. Ustrońskiej. Zbudowano zbiornik wodociągowy na Kaplicówce. Powstał budynek Sądu Powiatowego (1901r.),obecnie budynek poczty przy ul. Mickiewicza. W 1903r. zakupiono grunt i zbudowano 8 klasową szkołę, obecnie SP nr 1 przy ul. Mickiewicza, wprowadzono oświetlenie gazowe dróg, zakupiono budynek byłego skoczowskiego zamku, założono Fundację im. Franciszka Józefa I wspomagającą ubogich skoczowian. Obecnie w budynku byłego Ewang. Domu Sierot znajdują się  pomieszczenia do wydawania posiłków osobom bezdomnym i potrzebujących  pomocy  zaś górna część wraz z poddaszem po adaptacji została przeznaczona na mieszkania.

WalOr.

.