Główna » Wydarzenia

odc.5. Z cyklu „Tak było”! -Szkoła ewangelicka „Na Kępie” (8x arch.foto)

Po zbudowaniu ewangelickiego kościoła w Skoczowie   i jego poświęceniu w dniu 1 listopada 1865 roku ( czytaj poprzednie cykle „Tak było), przystąpiono do budowy przykościelnej  szkoły, którą oddano do użytku w dniu 8 września 1870 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły „Na Kępie” był  Maurycy Gorgoń (1870-1900). kolejnym  Józef Kożdoń, który również był posłem na Sejm Śląski w Opawie i  wydawcą „Śląskiego Kalendarza Ludowego”.Równolegle z budową szkoły powstał budynek parafialny bliźniaczo podobny do szkoły. Oba budynki zlokalizowano w pobliżu kościoła.  Pierwszym skoczowskim proboszczem został wybrany w 1866 roku  ks. Jan Karzeł, pochodzący w Wędryni. Za jego kadencji zbudowano także kaplicę cmentarną w Dębowcu oraz powołano do życia gminy cmentarne w Simoradzu, Pierśćcu i Kowalach. Ks. Karzeł, był doskonałym kaznodzieją a także prekursorem ekumenizmu. Zmarł nagle 23.08.1888r. Szkoła ewangelicka służyła uczniom do wybuchu II wojny światowej, kiedy to została  zajęła przez wojska okupacyjne . Po wojnie w murach ewangelickiej szkoły znajdowały się biura dyrekcji Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych ze Skoczowa. W latach 1957 – 1985 roku szkoła służyła jako filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie gdzie odbywały się praktyczne zajęcia  uczniów z zakresu nauki sztuki kulinarnej. Po przeprowadzonym remoncie przez ewang. parafię od 1989 roku pomieszczenia szkoły służą chórom, zespołom parafialnym, spotkaniom młodzieży,dziecięcej szkółce niedzielnej oraz w części także jako pomieszczenie mieszkalne księdza.

tekst: WalOr.  żródło: wł. + wydawnictwo „140 lat poświęcenia kościoła EA  w Skoczowie.”-  z 2005r.  foto: arch.

.