Główna » Wydarzenia

odc.4. Z cyklu „Tak było”!- „węgielny” dokument z 1863r.

W dniu 31 maja 1863r. odbyła się w Skoczowie uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę ewangelickiego kościoła. Dokument upamiętniający to wydarzenie   został wmurowany w fundament  kościoła.  Budowa świątyni  trwała tylko 2. lata. Już w dniu 1 listopada 1865 roku w obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz tysięcy wiernych nowo zbudowany skoczowski ewangelicki kościół został

uroczyście poświęcony przez  superintendenta (dawny tytuł duchownego -przełożonego Kościoła Ewang.)  ks.Karola Samuela Scheidera w asyście ks. seniora dr. Teodora Haasego oraz ks. Andrzeja Drozda nadając mu imię Świętej Trójcy.   Gazeta  „Zwiastun Ewangeliczny” wychodząca w 1863 roku odnotowała  cyt. ” będzie to 15-ty zbór ewangelicki na Śląsku naszym a dwunasty polski „.

tekst: WalOr.  żródło: „140 lat poświęcenia kościoła EA  w Skoczowie.”- wyd. z 2005r.