Główna » Wydarzenia

odc.1 Z cyklu „Tak było”! – Kaplicówka -foto z ok. 1895r.

                                                                                                            

Widok  skoczowskiej Kaplicówki  z ok. 1895 roku. Na pierwszym planie  kościół ewangelicki  św. Trójcy zbudowany w przeciągu 2 -lat (1863 – 1865). Przed kościołem z lewej strony widoczny jest  budynek parafialny wraz z zabudowaniami gospodarczymi.  Z prawej strony budynek ówczesnej  szkoły ewangelickiej. Oba budynki zbudowano w 1870 roku. W tle widoczna kaplica  rzym.- katol. zbudowana w 1825 roku i poświęcona

Chrystusowi Bolesnemu. Później kapliczka została dwukrotnie przebudowana w  1871 roku oraz w 1923 roku i nosi  nazwę św. bł. Jana Sarkandra.   Na pocztówce widnieje oryginalny napis zawierający błąd w nazwie „ewangielicki”. (arch; WalOr.)