Główna » Wydarzenia

odc.2. Z cyklu „Tak było”! -Skoczowski dzwon- foto z 1914r.

Nie jest  znana dokładna data zdemontowania  i wywozu pierwszego dzwonu , który w 1865 roku zawisł na wieży  nowo- zbudowanego skoczowskiego  ewangelickiego kościoła.  Dzwon zafundowany przez skoczowską ewangelicką rodzinę Jerzego i Katarzynę Morcinków został wywieziony przez wojska austro-węgierskie na potrzeby I wojny światowej prawdopodobnie  w 1914 roku .  Na załączonych zdjęciach nieznanego autora uwieczniono moment demontażu i wywozu dzwonu.  Na dzwonie widniał napis;  „POKÓJ WAM” – JERZY A KATARZYNA MORCINKOWIE, 31 MAI 1865″ . (z arch. WalOr.)

.