Główna » Wydarzenia

05.02.2011r. Bielsko. Diecezjalne podsumowanie!

W dniu 05.02. br. odbyło się w Bielsku Noworoczne Zebranie Sprawozdawcze  dyrygentów i prezesów chórów, zespołów  oraz orkiestr działających w  Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelickiego. Spotkanie rozpoczęto w kościele Zbawiciela przy pl. dra M. Lutra  uroczystym nabożeństwem spowiednio – komunijnym z kazaniem wygłoszonym przez  ks. bp. Pawła Anweilera . Po uroczystości wszyscy uczestnicy spotkali się

 

 w sali parafialnej gdzie Przewodniczący Komisji Chórów   ks. Alfred Staniek, przedstawił sprawozdanie za 2010 rok opracowane na podstawie ankiet  dostarczonych przez chóry i zespoły działające w Diecezji.   Sprawozdaniem objęto ważniejsze wydarzenia minionego roku z podkreśleniem rocznicowych obchodów  jubileuszy niektórych chórów. Przewodniczący podziękował dyrygentom, prezesom a za ich pośrednictwem – chórzystom za intensywną pracę, włożony wysiłek dla dobra parafii, diecezji i Kościoła. Ożywiona dyskusja uczestników dotyczyła głównie sposobów pozyskiwania nowych chórzystów, pracy z dziećmi i współpracy z mediami. Również omówiono i nakreślono plany na 2011rok związane z organizacją chórowych spotkań (Jaworze-25.06.11r.) oraz  Diecezjalnych  Zjazdów Chórów  w Cieszynie -17.04.11r. i w m-cu październiku br. Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem zaś modlitwa i błogosławieństwo Biskupa stanowiło podsumowanie tego owocnego spotkania.

na zdj. Uczestnicy Diecezjalnego Zjazdu Chórów w Cieszynie w dniu 25.04.2010r.(wspólne wykonanie pieśni)

Uczestnik