Główna » Wydarzenia

06.01.11r. Zatrzymajcie się ludzie! (20xfoto)

„Zatrzymajcie się ludzie ” to tytuł jednej z kolęd wykonanych przez Chór męski „Gloria” , która wpełni oddawała atmosferę  „Koncertu Kolęd” jaki odbył się w dniu 06.01.br.  w skoczowskim ewangelickim kościele.  Koncert zgromadził wielu słuchaczy, mimo że po raz pierwszy odbył się o godz. 10.00 zamiast tradycyjnie o godz. 17.00.  

Koncert był okazją do wysłuchania kolęd o różnej interpretacji wykonania podczas którego wystąpili:  Diecezjalna Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelickiego  pod dyr. Adama Pasternego. Orkiestra zaskoczyła słuchaczy wieloma pięknymi formami przekazu melodii i pieśni godowych, wykonywanych nie tylko na instrumentach dętych ale wprowadzając także nowe formy kompozycji instrumentalnych łącznie ze śpiewem solowym. Występ orkiestry wraz z duetem grająco- śpiewających solistek było na początku koncertu pięknym wprowadzeniem w nastrój radości, która płynie  z pieśni i muzyki. W dalszej kolejności zaśpiewał Chór Dzieci „Nadzieja” z ewang. parafii ze Skoczowa pod dyr. Doroty Podżorskiej, któremu towarzyszył dwuosobowy zespół instrumentalny (wiolonczela+skrzypce). „Serce się raduje gdy słuchamy śpiewu a w szczególności  w wykonaniu  dzieci, dlatego dziękujemy Bogu,  za nasze chóry dziecięce , które działają w naszej parafii „, powiedział prowadzący koncert proboszcz ks. Adam Podżorski, zapowiadając występ kolejnego Chóru Dzieci z Dębowca, którym kieruje i dyryguje p. Mariola  Cieślar . Wykonawcą kolejnego punktu programu był Zespół „Dzwonki” parafii ewang. ze Skoczowa, który zaprezentował kolędy grając na specjalnych dzwonkach sprowadzonych z USA. Dźwięk tych instrumentów wyjątkowo oddawały nastrój i charakter pieśni godowej. Zespołem kieruje Dorota Podżorska. Do koncertowago nastroju włączył się także Chór mieszany z Dębowca, który  zaśpiewał 2.kolędy po dyr. Gabrieli Targosz. W dalszej kolejności wystąpił Chór „Gloria”. Wpierw swoje umiejętności śpiewacze zaprezentował chór męski a w dalszej kolejności chór żeński zaś na  zakończenie wystąpił  chór mieszany. Chórem żeńskim dyrygowała Gabriela Targosz zaś chórem męskim i mieszanym dyrygował Bolesław Noga. Koncert zakończył chór mieszany „Gloria” wykonując piękną melodyjną pieśń „Ta Święta noc”- Haizmana, która wyjątkowo zabrzmiała w murach skoczowskiego kościoła.

tekst; Władysław (Walter) Orawski,  foto; Jan Chwastek

.