Główna » Wydarzenia

Wieniec Adwetowy – symbol znany i nieznany! (4xfoto)

Nastał czas Adwentu , który będzie trwał 24 dni czyli do dnia Wigilii Bożego Narodzenia. W kościołach a  w szczególności w kościołach ewangelickich oraz w niektórych domach będzie można zobaczyć wieńce zw. WIEŃCAMI ADWENTOWYMI z umocowanymi na obwodzie 4 świecami.  Mimo możliwości nabycia takich wieńców w kwiaciarniach czy w sklepach z gadżetami świątecznymi nie wszyscy znają

historię  powstania tego adwentowego symbolu. Otóż, historia „wieńca” sięga roku 1839, kiedy to nauczyciel i ewangelicki pastor ks. Johann Hinrich Wichern prowadzący w Hamburgu szkołę-przytułek dla sierot w I niedzielę adwentu we wspomnianym roku 1839 razem z wychowankami wykonał koło o średnicy 2 m i umieścił na nim 24 świece.  Aby stworzyć atmosferę wyciszenia i nastroju, podczas codziennej modlitwy i wspólnego  śpiewu, wychowankowie w okresie trwania Adwentu zapalali kolejną świecę (24), każdego dnia aż do dnia Wigilii.  Zwyczaj ten był kontynuowany do 1860 roku w którym to zastosowano już tylko cztery świece symbolizujące 4 niedziele adwentowe zaś drewniane koło ozdobiono gałązkami jodły. W póżniejszym czasie  pomysł  ks. Wicherna został rozpowszechniomy i trwa do dnia dzisiejszego w formie plecionych wieńców z 4 świecami na obwodzie.  Świece zapalane są kolejno w niedziele adwentowe w kolejności od I do IV.  Zwyczaj  wieńca adwentowego kultywowany jest głównie w rodzinach ewangelickich, jednak coraz częściej zdarza się, że wieniec jako symbol czasu Adwentu stosują także  katolicy. Zazwyczaj „wieńce adwentowe” umieszcza się na zwisających czerwonych wstążkach pod sufitem w domach oraz kościołach, bądź ustawia na widocznym miejscu, np.:  na stole.  Coraz częściej w wieńcowej wiązance można zaobserwować umieszczanie świec jako czwartą, świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – wspólnego przedsięwzięcia chrześcijańskich organizacji charytatywnych: „Diakonii” (Kościoła Ewangelickiego), „Caritas” (Kościoła Rzym. -Katol) i „Eleos” ( Kościoła Prawosławnego). W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece na wieńcu stanowią symbol bliskości przyjścia Jezusa.  Światło świec  oznacza nadzieję zaś zieleń wieńca stanowi symbol trwającego życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa. Całościowo wieniec adwentowy jest symbolem oczekującego w miłości i radości ludu Bożego.

tekst + foto: Władysław (Walter) Orawski.

.