Główna » Wydarzenia

22.11.2010r. Spotkanie chórów w Cieszynie.(12xfoto)

Sześć chórów wzięło udział w V Spotkaniu Śpiewaczym Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate Domino-2010”, które odbyło się w poniedziałkowy wieczór (22.11.br. ) w parafii pw. św. Marii Magdaleny- Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej w Cieszynie . Koncert, bogaty w pieśni o różnej muzycznej interpretacji wykonania, był okazją

wgłębienia się słuchacza w piękną tematykę pieśni sakralnych i religijnych. Wykonawcami   byli ;  Chór Katolickiego Liceum i Gimnazjum z Cieszyna pod dyr. Tadeusza Kraszewskiego, Chóry „GLORIA”  z parafii ewangelickiej ze Skoczowa , „żeński” pod dyr. Gabrieli Targosz, chór męski i mieszany pod dyr. Bolesława Nogi,  Chór „INWENCJA” działający przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Aleksandrowicach pod dyr. Adama Utmańczyka, Chór „AVE” z parafii NMP Matki Kościoła z Jastrzębia Zdroju pod dyr. Marka Cyprysia, Chór Kościelny „LUTNIA” z parafii św. Marii Magdaleny z Cieszyna pod dyr. Marii Gruchel oraz gość honorowy Chór „AD DEI GLORIAM” z Czeskiego Cieszyna pod dyr. Beaty Brzóski. Wspaniały koncert, którego organizatorem był cieszyński Chór „LUTNIA” przeszedł  do historii, ale pozostał w pamięci słuchaczy i wykonawców żywy przykład, że pieśń potrafi łączyć ludzi, jak śpiewała skoczowska „Gloria” w jednej z wykonywanej pieśni  …„Wspólne są chrześcijan słowa, wspólna jest w Boga wiara, wspólne wołanie do nieba, jednoczy wszystkich i scala. Zmiłuj się Panie zmiłuj, spójrz na nas łaskawie, słowa niech nas nie dzielą, NIECH BĘDZIE WSPÓLNE ŚPIEWANIE”.

tekst :Władysław Orawski (Walter),  foto: NatiP.

.