Główna » Wydarzenia

„Śpiew także łączy ludzi” /cd. fotorelacji z Jubileuszu- 24xfoto./

Reasumując wydarzenia minionego wrześniowego weekendu (17-19.09.br.) związanego z Jubileuszem 30- lecia skoczowskiego Chóru męskiego „Gloria” , należy  stwierdzić że rzeczywiście „Śpiew nie zna granic”, bo pod takim hasłem odbyły się rocznicowe uroczystości podczas, których  także śpiewał świetny chór męski ze słowackiej miejscowości Zariecie.  Należy także potwierdzić tezę, że „Śpiew łączy ludzi”, których 

pasja nie tylko scala i integruje ale także  służy drugiemu człowiekowi w kultywowaniu tradycji i kultury środowiska.  Na  przestrzeni minionych lat  przez szeregi „Glorii” przewinęło się wielu śpiewaków, którzy dopóki pozwalają warunki i zdrowie czynnie uczestniczą w życiu chórów.  Ludzie Ci dają przykład, że można poprzez swoją pasję i aktywność realizować swoje marzenia, które służą nie tylko w osiągnięciu własnej satysfakcji. Właśnie za tą wytrwałość i  30. letnią  pracę w chórze męskim  „Gloria” podczas koncertu jubileuszowego zostali wyróżnieni; Stefan Białoń, Romuald Ferek, Gustaw Hojdysz, Jan Hubczyk, Gustaw Kobiela, Ludwik Lorek, Roman Pszczółka, Jerzy Sikora,  Stanisław Wojnar , którzy z rąk dyrygenta p. Bolesłwa Nogi i prezesa chóru Władysława Orawskiego  otrzymali okolicznościowe pamiątkowe statuetki oraz podziękowania i kwiaty.

tekst: wo , foto: arch.

.